Інформація
для вступників

 

Для забезпечення навчального процесу у Миколаївському юридичному фаховому коледжі сформовано професійний науково-педагогічний колектив, в якому працюють кандидати наук, викладачі вищої, першої та другої категорій, вчителі – методисти.

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється викладацьким складом трьох циклових комісій: загальноосвітніх, гуманітарних і правових дисциплін, які забезпечують якісну підготовку фахівців.

З метою підвищення правової культури та правової освіченості, застосування здобутих за період навчання теоретичних знань на практиці, студенти коледжу беруть активну участь у турнірах, конкурсах, заходах, спрямованих на підвищення рівня громадянської та правової культури.

Велика увага викладачів і студентів коледжу приділяється волонтерській роботі, участі студентів у благочинних акціях.

Формою самоорганізації студентів є студентська рада Миколаївського юридичного фахового коледжу - ефективний механізм представництва й відстоювання своїх прав, можливість самореалізації студента як відкритої, цілеспрямованої та освіченої особистості. Члени студентської ради коледжу залучаються до планування роботи, беруть активну участь у підготовці й проведенні культурно-масових, спортивних заходів, дослідно-пошукової роботи, співпрацюють із адміністрацією коледжу з питань заохочення студентів за успіхи у навчальній та громадській роботі.

Миколаївський юридичний фаховий коледж готує фахових молодших бакалаврів за спеціальністю «Право» за державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб за денною формою навчання.

На перший курс коледж здійснює набір випускників, які мають базову середню освіту (9 класів) та успішно здали вступні іспити з правознавства (усно) та української мови (диктант).

На другий - третій курс приймаються випускники, які мають повну загальну середню освіту (11 класів) та успішно пройшли ЗНО: з української мови та літератури та з другого начального предмету на вибір (історія України, математика або іноземна мова).

Студенти коледжу за чотири роки навчання отримують диплом юриста фахового молодшого бакалавра та право продовжити навчання для здобуття диплому бакалавра права у Національному університеті «ОЮА» або у  Миколаївському інституті права з III курсу денного навчання або IV курсу заочного  навчання.

Фаховий молодший бакалавр  – юрист має право працювати в органах юстиції, судах, в органах внутрішніх справ, в митній та фіскальній службах, в органах державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичних і кадрових службах підприємств, установ, організацій усіх форм власності і видів господарювання.

Випускники коледжу можуть займати такі посади: асистент референта, фахівець з питань зайнятості, юрисконсульт, архіваріус, радник, інспектор з кадрів, секретар правління, секретар судового засідання, секретар суду, секретар судової колегії, інспектор з виплати пенсій, інспектор з соціальної допомоги, спеціаліст органів РАГСу, юрист в банківських структурах та страхових компаніях.

Для вступу в коледж необхідні документи:

Копія документа, що посвідчує особу;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

копії документів, що посвідчують спеціальні умови (для пільгових категорій);

копія індивідуального податкового номеру;

копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; 

копія документа державного зразка  про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього.