Питання до атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеню бакалавр Питання до атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеню магістр
Політологія Адміністративне право
Соціологія Цивільне право
Журналістика Цивільний процес
Менеджмент Конституційне право
Адміністративне право Кримінальне право
Конституційне право Кримінальний процес
Кримінальне право Міжнародне право
Кримінальний процес Трудове право
Міжнародне право. Міжнародний захист прав людини Публічне управління та адміністрування
Цивільне право Загальні етичні вимоги правничої професії
Цивільний процес Правоохоронна діяльність