Питання до атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеню молодший бакалавр Питання до атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеню бакалавр Питання до атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеню магістр
Адміністративне право Політологія Адміністративне право
Цивільне право Соціологія Цивільне право
Конституційне право Журналістика Цивільний процес
Кримінальне право Менеджмент Конституційне право
Загальна теорія права та держави Адміністративне право Кримінальне право
  Конституційне право Кримінальний процес
  Кримінальне право Міжнародне право
  Кримінальний процес Трудове право
  Міжнародне право. Міжнародний захист прав людини Публічне управління та адміністрування
  Цивільне право Загальні етичні вимоги правничої професії
  Цивільний процес Правоохоронна діяльність