ПЕРЕЛІК
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

 

Навчальний план. 1-4 курс. 2021 р. Денна форма навчання

Перелік навчальних дисциплін

 

1 семестр

Обов'язкові навчальні дісціпліни

Безпека життєдіяльності та фізичне виховання
Силабус

Загальна теорія права та держави
Силабус

Конституційне право України
Силабус

Міжнародні відносини та світова політика
Силабус

Права людини у порівняльному вимірі
Силабус

Судові та правоохоронні органи України
Силабус

Українська мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Філософія
Силабус

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Історія міжнародного права
Силабус

Історія держави та права країн світу
Силабус

 

2 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Безпека життєдіяльності та фізичне виховання
Силабус

Загальна теорія права та держави
Силабус

Міжнародні відносини та світова політика
Силабус

Судові та правоохоронні органи України
Силабус

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Латинська мова
Силабус

Психологія
Силабус

Інформаційні технології
Силабус

Історія держави та права країн світу
Силабус

Німецька мова (як друга)
Силабус

 

3 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Адміністративне право
Силабус

Конституційне право зарубіжних країн
Силабус

Кримінальне право
Силабус

Міжнародне приватне право
Силабус

Міжнародне публічне право (основи теорії)
Силабус

Німецька мова (як друга)
Силабус

Право Європейського Союзу
Силабус

Цивільне право
Силабус

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Вибіркові дісципліни

Історія міжнародно-правових вчень
Силабус

Основи демографії
Силабус

Політична психологія
Силабус

Право зовнішніх зносин
Силабус

Судові системи та порівняльне судове право
Силабус

Застосування сили та міжнародне право
Силабус

 

4 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Адміністративне право
Силабус

Кримінальне право
Силабус

Міжнародне приватне право
Силабус

Цивільне право
Силабус

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Академічна доброчесність та професійна етика
Силабус

Вибіркові дісципліни

Дипломатичний протокол та етикет
Силабус

Імплементація принципів міжнародного права у правову систему України
Силабус

Основи міжнародно-правових стандартів прав людини
Силабус

Право міжнародних договорів
Силабус

Психологія глобалізації
Силабус

Трудове право України
Силабус

 

5 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Кримінальне право: порівняльна характеристика
Силабус

Німецька мова (друга мова)
Силабус

Основи кримінального процесуального права
Силабус

Порівняльне цивільне право
Силабус

Право Ради Європи
Силабус

Французська мова (друга мова)
Силабус

Цивільний процес
Силабус

Вибіркові дісципліни

Міжнародне кримінальне право
Силабус

Міжнародне морське право
Силабус

Міжнародні відносини у сучасному світі
Силабус

Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності
Силабус

Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів
Силабус

Порівняльне правознавство
Силабус

Право міжнародної відповідальності
Силабус

Психологія Public Relations
Силабус

Вплив практики міжнародних судових установ на розвиток міжнародного права
Силабус

 

6 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Кримінальне право: порівняльна характеристика
Силабус

Німецька мова (друга мова)
Силабус

Основи кримінального процесуального права
Силабус

Порівняльне цивільне право
Силабус

Французька мова (друга мова)
Силабус

Цивільний процес
Силабус

Адміністративне судочинство
Силабус

Порівняльне комерційне право
Силабус

Вибіркові дісципліни

Фінансове право
Силабус

Міжнародне інвестиційне право
Силабус

Міжнародне морське приватне право
Силабус

Міжнародне митне право
Силабус

Право інтелектуальної власності ЄС
Силабус

Соціологія конфлікту та медіація
Силабус

 

7 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Міжнародний захист прав людини
Силабус

Міжнародний цивільний процес
Силабус

Право міжнародних організацій
Силабус

Практична логіка
Силабус

Процесуальна діяльність у кримінальному провадженні. Національний та міжнародний досвід
Силабус

Вибіркові дісципліни

Міжнародне спадкове право
Силабус

Міжнародно-правовий статус біженців
Силабус

Право міжнародної безпеки
Силабус

Проблеми міжнародного права
Силабус

Проблеми сучасного кримінального права
Силабус

Захист прав юридичних осіб в ЄСПЛ
Силабус

 

8 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Право міжнародних організацій. Національний та міжнародний досвід
Силабус

Міжнародне гуманітарне право
Силабус

Міжнародне публічне право (основні галузі)
Силабус

Практика ЄСПЛ
Силабус

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Вибіркові дісципліни

Міжнародне міграційне право
Силабус

Міжнародне правосуддя
Силабус

Міжнародний договір в правовій системі України
Силабус

Право міжнародних спорів
Силабус

Правове регулювання охорони здоров’я в ЄС
Силабус

Проблеми міжнародного приватного права України
Силабус

Сучасні конфлікти та їх вплив на міжнародне право
Силабус

Сучасний конституціоналізм
Силабус

 

 Рецензії на освітньо-професійну програму

Рецензія на освітньо-професійну програму

Рецензія на освітньо-професійну програму

Рецензія на освітньо-професійну програму

Робочі програми практики

Наскрізна програма практики

Вид практики: навчальна
Категорія бази практики:

Державна міграційна служба України

Державна прикордонна служба України

Юридична практика на підприємствах, в організаціях, товариствах та центрах

Вид практики: виробнича
Категорія бази практики:

Державна міграційна служба України

Державна прикордонна служба України

Юридична практика на підприємствах, в організаціях, товариствах та центрах

 

 

З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців
за спеціальністю 293 "Міжнародне право" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти,
просимо вас розглянути проект освітньої програми
та надати свої зауваження та пропозиції щодо її змісту
на електронну адресу: yuriy.chaykovskyy@onua.edu.ua

Проект освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 "Міжнародне право"