ПЕРЕЛІК
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців
за спеціальністю 061 "Журналістика", освітня програма "Реклама та зв`язки з громадськістю" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти,
просимо Вас розглянути проєкт освітньої програми та надати свої зауваження та пропозиції
щодо її змісту на електронну адресу: yulia.hrushevska@gmail.com

Проект освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 061 "Журналістика", освітня програма "Реклама та зв`язки з громадськістю"