ПЕРЕЛІК
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

 

 З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців
просимо Вас розглянути проект освітньо-професійної програми
та надати свої зауваження та пропозиції щодо її змісту
на електронну адресу: ur_kolledg@onua.edu.ua

 Проект освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти