ПЕРЕЛІК
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

 

З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю 073 "Менеджмент"
за першим (бакалаврським) ступенем вищої освіти, просимо Вас розглянути проект освітньої програми
та надати свої зауваження та пропозиції щодо її змісту
на електронну адресу: dekanat.fa@onua.edu.ua"