ПЕРЕЛІК
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю 081 "Право" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, просимо вас розглянути проект освітньої програми та надати свої зауваження та пропозиції щодо її змісту на електронну адресу: manuilova3@gmail.com 

Проект освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "Право"