ПЕРЕЛІК
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю 054 "Соціологія" 2020 - 2021 н.р.

 

Навчальні плани 

Навчальний план. 1-2 курс. 2020-2021 н.р.

Навчальний план. 1-2 курс. 2021-2022 н.р.

 

 

Перелік навчальних дисциплін

Перелік навчальних дисциплін 2020 р.

 

Перелік навчальних дисциплін 2021 р.

1 семестр

Обов'язкові дисципліни

Толерантність та недискримінація
Силабус

GR-менеджмент
Силабус

Соціологія громадської думки
Силабус

Методика викладання соціології
Силабус

Іноземна мова професійного спрямування
Силабус

Вибіркові дісципліни

Соціологічні методи аналізу соціальних конфліктів
Силабус

Врегулювання конфліктів та медіація
Силабус

Соціологія політичного лідерства
Силабус

Соціологічний аналіз у маркетингових і медіних комунікаціях
Силабус

Прикладні соціально-комуникативні технології
Силабус

Ефективні комунікації в громадському секторі
Силабус

Організаційна культура
Силабус

Методи дослідження міських спільнот
Силабус

 

2 семестр

Обов'язкові дисципліни

Іноземна мова професійного спрямування
Силабус

Електоральная соціологія
Силабус

Цифрова соціологія
Силабус

Проектування соціологічного дослідження
Силабус

Соціологічні виміри груп інтересів
Силабус

Науковий копірайтинг та академічна доброчесність
Силабус

Парадигми соціально-політичної раціональності
Силабус

 

Вибіркові дісципліни

Соціологія політичного маркетингу
Силабус

Дискурс-аналіз маркетингових та медійних комунікацій
Силабус

Постмодерні теорії нової мобільності
Силабус

 

3 семестр

Обов'язкові дисципліни

Новітні соціологічні теорії
Силабус

Кваліфікаційна робота

Програма комплексного державного екзамену

Вибіркові дісципліни

Пардокси сексуальності сучасної людини
Силабус

Соціологія тілесності
Силабус

Соціологія безпеки
Силабус

Безпека у глобальному та регіональному вимірах
Силабус

Соціологічні теорії соціальних змін
Силабус

Соціологічна експертиза політики
Силабус

Етносоціологія в контексті глобалізаційних процесів
Силабус

Культура українського суспільства: перспективи соціологічного досіладження
Силабус

 

 

 

Теми магістерських робіт для студентів напряму підготовки 054 "Соціологія" на навчальний рік 2021-2022

 

Робочі програми практики

Наскрізна програма практики 2020-2021

Робоча програма практики 2020-2021

Наскрізна програма практики 2021-2022

Робоча програма практики 2021-2022

 

Рецензії та відгуки стейкхолдерів на освітньо-професійну програму

Відгук на освітньо-професійну програму

Відгук на освітньо-професійну програму

Відгук на освітньо-професійну програму

 

З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю 054 "Соціологія"
за другим (магістерським) ступенем вищої освіти,
просимо Вас розглянути проект освітньої програми та надати свої зауваження та пропозиції l
щодо її змісту до 21.06.
на електронну адресу: kafedrasociology@onua.edu.ua 

Проект освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 054 "Соціологія"

 

 

Меморандуми про співпрацю