ПЕРЕЛІК
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

 

Навчальні плани 

Навчальний план. 1-4 курс. 2021-2022 н.р.

 

Дисципліни вибіркового блоку

 Перелік навчальних дисциплін

1 семестр

Обов'язкові навчальні дісціпліни

Історія України
Силабус

Українська мова (за професійним спрямуванням) та забезпечення академічної доброчесності
Силабус

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Безпека життєдіяльності та фізичне виховання
Силабус

Інформаційні системи та технології
Силабус

Менеджмент
Силабус

Правове забезпечення управлінської діяльності
Силабус

Вища та прикладна математика
Силабус

2 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Безпека життєдіяльності та фізичне виховання
Силабус

Макро- та мікроекономіка
Силабус

Менеджмент
Силабус

Охорона праці
Силабус

Вища та прикладна математика
Силабус

Психологія
Силабус

 

3 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Макро- та мікроекономіка
Силабус

Міжнародна економіка
Силабус

Управління ресурсами
Силабус

Вибіркові дісципліни

Управління морегосподарським комплексом
Силабус

Управління туристично-рекреаційним комплексом регіону
Силабус

 

4 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Бухгалтерський облік
Силабус

Економіка та управління бізнес-структурою
Силабус

Інноваційне підприємництво та управління стартапом
Силабус

Створення власного бізнесу (тренінг-курс)
Силабус

Вибіркові дісципліни

Захист соціальних прав менеджера
Силабус

Політичний менеджмент
Силабус

 

5 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Антикризове управління
Силабус

Економіка та управління бізнес-структурою
Силабус

Фінанси, гроші, кредит
Силабус

Маркетинг
Силабус

Стратегічний менеджмент
Силабус

Дисципліни вільного вибору студента

Розробка конкурентної стратегії (тренінг-курс)
Силабус

 

6 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Економіка та врядування
Силабус

Фінанси, гроші, кредит
Силабус

Маркетинг
Силабус

Стратегійний менеджмент
Силабус

Дисципліни вільного вибору студента

Професійний розвиток менеджера
Силабус

Соціальний діалог
Силабус

Стратегія регіонального розвитку та ефективне місцеве самоврядування
Силабус

 

7 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Адміністративний менеджмент
Силабус

Економічна безпека
Силабус

Фінансовий менеджмент
Силабус

Проектний менеджмент
Силабус

Управлінський аналіз та прийняття управлінських рішень
Силабус

Дисципліни вільного вибору студента

Розвиток напрямів та інструментів міжнародного бізнесу (тренінг-курс)
Силабус

Трудові правовідносини
Силабус

 

8 семестр

Дисципліни вільного вибору студента

Ділова іноземна мова
Силабус

Економічне обгрунтування інноваційних рішень
Силабус

Інструменти бізнес-аналізу
Силабус

Кадровий менеджмент
Силабус

Лідерство
Силабус

Страховий менеджмент
Силабус

Управління сталим розвитком
Силабус

 

Робочі програми практики

Насрізна програма практики

 

 

Рецензії на освітньо-професійну програму

 

З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю 073 "Менеджмент"
за першим (бакалаврським) ступенем вищої освіти, просимо Вас розглянути проект освітньої програми
та надати свої зауваження та пропозиції щодо її змісту
на електронну адресу: economik@onua.edu.ua 

Проект освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент"