ПЕРЕЛІК
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

 

Теми бакалаврських робіт для студентів напряму підготовки 054 "Соціологія" на навчальний рік 2021-2022

 

 

 З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців
за спеціальністю 054 "Соціологія" за другим (магістерським) ступенем вищої освіти,
просимо Вас розглянути проект освітньої програми
та надати свої зауваження та пропозиції щодо її змісту
на електронну адресу: kafedrasociology@onua.edu.ua

Проект освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 054 "Соціологія"