ПЕРЕЛІК
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Програма комплексного державного екзамену здобувачів вищої освіти

Рецензія на освітньо-професійну програму підготовки магістрів зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Рецензія на освітньо-професійну програму підготовки магістрів зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Рецензія на освітньо-професійну програму підготовки магістрів зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Рецензія на освітньо-професійну програму підготовки магістрів зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Рецензія на освітньо-професійну програму підготовки магістрів зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

Навчальний план. 1-2 курс. Денна форма навчання

Навчальний план. 1-2 курс. Заочна форма навчання

Перелік навчальних дисциплін

 

1 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Ділова українська мова в публічному управлінні
Силабус

Економіка та врядування
Силабус

Право у публічному управлінні
Силабус

Публічне управління та адміністрування
Силабус

Цифрове (електронне) урядування та інформаційно-комунікаційні технології
Силабус

Вибіркові навчальні дисципліни

Антикорупційна політика
Силабус

Лідерство
Силабус

Зарубіжний досвід публічного управління
Силабус

2 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Професійна іноземна мова (англійська)в публічному управлінні
Силабус

Професійна іноземна мова (німецька) в публічному управлінні
Силабус

Стратегічне управління та управління змінами
Силабус

Стратегія регіонального розвитку та ефективне місцеве самоврядування
Силабус

Управління конфліктами
Силабус

Історія державної служби України
Силабус

Вибіркові навчальні дисципліни

Конституційно-правові проблеми виконавчої влади
Силабус

Публічне управління у сфері митної справи
Силабус

Публічне управління у сфері сільського господарства
Силабус

3 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Актуальні проблеми безпеки у європейському та євроатлантичному вимірі
Силабус

Комунікації у публічному управлінні
Силабус

Методологія та організація наукових досліджень

Силабус

Публічна служба
Силабус

Вибіркові навчальні дисципліни

Державне управління розвитком морегосподарського комплексу
Силабус

Сучасні офісні технології для державного службовця: практикум
Силабус

Державне регулювання міжнаціональних відносин
Силабус

Реформа децентралізації і розвиток громад
Силабус

 


Наскрізна програма практики другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування"

 

З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців
за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування"
за другим (магістерським) ступенем вищої освіти,
просимо Вас розглянути проект освітньої програми та надати свої зауваження та пропозиції
щодо її змісту на електронну адресу:
tmalyarenko@onua.edu.ua

Проект освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування"


Склад групи науково-педагогічних правцівників, які забезпечують освітній процес за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування»