Стажування та працевлаштування
випускників

 

Студенти Центру заочного та дистанційного навчання проходять практику у місцях офіційного працевлаштування за спеціальністю або у інших організаціях та підприємствах за обраною спеціальністю.

Метою навчальної практики є:

– ознайомлення здобувачів вищої освіти з особливостями обраного фаху;

– закріплення, узагальнення та поглиблення здобувачами вищої освіти знань, здобутих під час вивчення конституційного, адміністративного, цивільного, кримінального та інших галузей права;

– формування та розвиток первинних загально-професійних і спеціальних навичок;

– збір та аналіз фактичного матеріалу для виконання індивідуальних завдань.

Метою професійно-виробничої практики є:

– закріплення та поглиблення знань, отриманих здобувачами вищої освіти в процесі вивчення певного циклу навчальних дисциплін;

– формування практичних навичок з професійної діяльності у галузі права, зокрема отримання, узагальнення та вдосконалення навичок правозастосовчої діяльності;

– ознайомлення безпосередньо на базі практики з професійною діяльністю;

– ознайомлення та аналіз здобувачем вищої освіти правових (у т.ч. процесуальних) документів для удосконалення практичних навичок щодо їх складання та аналізу;

– збір та аналіз фактичного матеріалу для виконання індивідуальних завдань.

Професійна-виробнича практика може передбачати проведення окремих наукових досліджень з проблем відповідної галузі знань з метою набуття здобувачами вищої освіти загальних компетентностей інноваційного характеру та навичок науково-дослідної (творчої) діяльності.

Метою переддипломної практики є поглиблення, узагальнення і вдосконалення здобутих здобувача вищої освіти знань, набутого професійного досвіду, компетентностей та підготовки до самостійної трудової діяльності, а також збирання здобувачем вищої освіти фактичних матеріалів для виконання кваліфікаційної роботи.

Переддипломна практика може передбачати проведення наукових досліджень (творчих розробок) з проблем відповідної галузі знань з метою набуття здобувача вищої освіти компетентностей інноваційного характеру, навичок науково-дослідної (творчої), науково-педагогічної або управлінської діяльності.