Результати опитувань здобувачів вищої освіти щодо оцінки рівня викладання викладачів ОП Психологія


Результати опитувань здобувачів вищої освіти щодо оцінки рівня викладання викладачів ОП Кібербезпека

https://www.fcit.od.ua/survey