Наукова
та навчально-методична робота

 

Наукова та науково-методична робота кафедри безпосередньо виражається в кількості монографій, підручників, наукових статей, навчально-методичних посібників, практикумів, наукових статей та тез. Так викладачі кафедри приймають активну участь у підготовці особистих та колективних монографій.

Монографії, підготовлені кафедрою:

Соціально-психологічна специфіка інтеграції українського суспільства у перспективі екзистенціальної парадигми // Cоціально-психологічне забезпечення інтеграційного розвитку українського суспільства: монографія / за заг. ред. В. О. Лефтерова, А. С. Мельнікова. – Київ : Ліра-К, 2020. – 170 с.

Ярова Л.В. Правові основи інституалізації соціальної політики: український та європейський виміри. Монографія. - Одеса: Фенікс, 2013. - 266 с.

Ярова Л. В. Соціальна політика України в контексті європейської інтеграції. Монографія. - Одеса: Фенікс, 2011. - 320 с.

Ярова Л. В. Глава 6. Социальная політика предприятия: цели и средства // Экономико-правовые аспекты эффективного функционирования морской транспортной индустрии: Монографія. Под общей ред. д.т.н., проф. Миюсова М.В., д.э.н., проф. Н.Т. Примачева, д.ю.н., проф. Шемякина А.Н. – Одесса: НУ «ОМА», 2017. – С.154 – 173.

Yakovlev D. V. Political discourse in a transitional society: between the scylla of anarchy and the charybdis of tyranny / D. V. Yakovlev, O. M. Yeremenko // The level of efficiency and the need for the influence of social sciences on the development of modern civilization : collective monograph / K. S. Brenzovych, Yu. O. Ostapets, M. M. Palinchak, M. I. Tsalan, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. – P. 74-93.

Post-election situation in Ukraine: changing faces or ideological transformations? / A. V. Kroytor, D. V. Yakovlev // Contemporary issues of the world community and the role of social sciences in ensuring its development : collective monograph / A. V. Kroytor, D. V. Yakovlev, S. V. Kutsepal, O. M. Yeremenko, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. – P. 1-29.

Мельніков А. С. Метасоціологія Едварда Тиріак’яна / Мельніков А. С. // Соціологічне метатеоретизування: історія та сучасність / За заг. ред. В. Резніка. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2019. – 506 с. – C. 184-199.

Мельніков А. С. Метапарадигмальна структура сучасного соціологічного знання / Мельніков А. С. // Соціологічне метатеоретизування: історія та сучасність / За заг. ред. В. Резніка. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2019. – 506 с. – C. 226‑248.

Мельников А. С. Экзистенциальная социология: проблема идентификации парадигмальной специфики / Андрей Мельников. – К. : Миллениум, 2018. – 376 с.

Melnikov A. Jack Douglas: the existential sociology project / Andrey Melnikov, Joseph A. Kotarba // The interactionist imagination: studying meaning, situation and micro‑social order / M. Jacobsen, ed. – London: Palgrave Macmillan, 2017. – P. 291‑314. Scopus

Melnikov A. Existential sociology of Edward Tiryakian: toward an integrated paradigm / Andrey Melnikov // The art and science of sociology: essays in honor of Edward Tiryakian / Roland Robertson, John Simpson, eds. – London: Anthem press, 2016. – P. 59-78.

Мова навчання етнонаціональних меншин Одеської області: соціологічний вимір: монографія / О.В. Лісеєнко, Н.О. Нікон, Т.Є. Мосійчук [та ін.]; за заг. ред. О.В. Лісеєнко. – Одеса: Астропринт, 2020. – 176 c.

Виртуальное пространство как предпосылка множественных и неаутентичных идентичностей // Соц. идент. в динамике институц. и самоорг./Н. А. Победа, В.М. Онищук, Э. А. Гансова, Е.Я. Прохоренко и др. Одесск. нац. ун-т им. И.И. Меникова. Каф. Социологии. – Одесса: ВМВ, 2013 – С.285 – 301.

Феномен киберкультуры / Е.Я. Прохоренко. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013 – 180 с.

Підручники та навчальні посібники підготовлені кафедрою:

Правознавство: навчальний посібник/ [Ярова Л.В., Валуєва Л.В., Ізбаш О.О., Зоріна О.І., Матвєєвський О. В.]; за аг. Ред.. Валуєвої Л.В. - Одесса: Фенікс, 2016. – 316 с.

Ярова Л. В. Правові основи підприємницької діяльності. Менеджмент підприємницької діяльності: навч. Посібник для професійної підготовки військовослужбовців ЗС України звільнених у запас. Проект «Україна-Норвегія». – Одеса:ФОП ГалузаН.М. – 2015.

Ярова Л. В., Матвєєвський О.В. Організація судових та правоохоронних органів України: навчальний посібник. – Одеса: Фенікс, 2018. – 296 с.

Навчально-методичні посібники, практикуми, методичні рекомендації:

Всеукраїнський круглий стіл "Трансформація українського суспільства в цифрову еру"

Ярова Л.В. Соціально-політичні процеси в сучасному світі: методичні матеріали з вивчення дисципліни та рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Одеса: НУ «ОМА», 2020. – 30 с.

Ярова Л.В. Суспільство та держава: методичні матеріали з вивчення дисципліни та підготовки до семінарських занять. Одеса: НУ «ОМА», 2020. – 34 с.

Мельніков А. С. Історія соціології: навчально‑методичний посібник / Мельніков А. С. – Одеса: Фенікс, 2019. – 62 с.

Мельніков А. С. Якісні методи в соціології: навчально‑методичний посібник / Мельніков А. С. – Одеса : Фенікс, 2019. – 45 с.

Мельніков А. С. Екзистенціальна соціологія: навчально‑методичні рекомендації для студентів магістерського рівня спеціальності «Соціологія» / А. С. Мельніков. – Одеса : Фенікс, 2018. – 38 с.

Мельніков А. С. Сучасні соціологічні теорії: навчально‑методичні рекомендації для студентів магістерського рівня спеціальності «Соціологія» / А. С. Мельніков. – Одеса : Фенікс, 2018. – 26 с. Співавт.

Мельніков А. С. Соціологія критичних ситуацій: навчально‑методичні рекомендації для студентів магістерського рівня спеціальності «Соціологія» / А. С. Мельніков. – Одеса : Фенікс, 2018. – 21 с.

Каретна О.О. Політологія: Вступ до спеціальності / Навчально-методичний посібник. – Одеса: Феникс, 2015. – 52 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»)

Каретна О.О. Соціологія комунікації / Навчально-методичний посібник / О.О.Каретна. – Одеса: Феникс, 2015. - 64 с.(Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Каретна О.О. Єлекторальна соціологія / Навчально-методичний посібник. – Одеса: Феникс, 2018. – 35 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»)

Каретна О.О. Вступ до спеціальності: соціологія навчально-методичний посібник / О.О. Каретна – Одеса: Фенікс, 2019. – 45 с.

Kuptsova I. I. Political Science: methodological manual / Odesa: Feniks, 2016. – 138 pp.

Ігнатьєва І. І. Візуальна соціологія: навч.-метод. рекомендації / І.І. Ігнатьєва. − Одеса: Фенікс, 2018. – 35 с.

Ігнатьєва І. І. Соціальне проектування та соціальна інженерія / І.І. Ігнатьєва. − Одеса: Фенікс, 2018. – 45 с.

Ігнатьєва І. І. Методика викладання соціології / І.І. Ігнатьєва. − Одеса: Фенікс, 2018. − 38 с.

Ігнатьєва І. І. Соціологія міста: навчально-методичний посібник (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА») / І. І. Ігнатьєва - Одеса: Фенікс, 2019. - 29 с.

Лефтеров В. О., Ігнатьєва І. І., Цуркан О. В. Соціологія конфлікту: навчально-методичний посібник (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА») / В. О. Лефтеров, І. І. Ігнатьєва - Одеса: Фенікс, 2019. - 32 с.

Купцова І. І. Методика викладання соціально-політичних дисциплін: навч.-метод. посібник / І.І. Купцова. − Одеса: Фенікс, 2015. − 35 с.

Купцова І. І. Теорії політичної іміджелогії: навч.-метод. посібник / І.І. Купцова. − Одеса: Фенікс, 2015. − 42 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Яценко М.А. Методологія та методи соціологічних досліджень : навчально-методичний посібник / М. А. Яценко. – Одеса : Фенікс, 2019. – 33 с.

Мельніков А.С., Яценко А.М. Сучасні соціологічні теорії: навчально-методичні рекомендації для студентів магістерського рівня спеціальності «Соціологія» / А.С. Мельніков, М.А. Яценко. – Одеса : Фенікс, 2018. – 26 с.

Яценко М.А. Соціологія економіки: навч.-метод. посібник / М.А. Яценко. − Одеса: Фенікс, 2015. − 64 с.

Яценко М.А. Сучасні соціологічні теорії: навчально-методичний посібник / М.А. Яценко. – Одеса, Фенікс, 2015. – 28 с.

Соціологія релігії: навчально-методичний посібник (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА») / К.С. Алексенцева-Тімченко. – Одеса: Фенікс, 2019. – 42 с.

Соціологія моди: навчально-методичні рекомендації (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА») / К.С. Алексенцева-Тімченко. – Одеса: Фенікс, 2018. – 28 с.

Організаційна поведінка: навчально-методичні рекомендації (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА») / В.О. Лефтеров, К.С. Алексенцева-Тімченко. – Одеса: Фенікс, 2018. – 32 с.

Методічні вказівки з курсу соціологія для студентів денної та заочної форм навчання філософського факультету ОНУ імені І.І. Мечникова // Друкарня ВМВ Заказ№12665 от 26.12.2014,

Методічні вказівки з курсу соціологія особистості Для студентів денної та заочної форм навчання соціологічного факультету ІСН ОНУ імені І.І. Мечникова // Друкарня ВМВ Заказ№12665 от 26.12.2016,

Методічні вказівки з курсу соціологія релігії Для студентів денної та заочної форм навчання філософського факультету ОНУ імені І.І. Мечникова // Друкарня ВМВ Заказ№12665 от 26.12.2018.