Наукова
та навчально-методична робота

 

Бехруз Х.Н. / Право Європейського Союзу підручн.  / за ред.. О.К. Вишнякова. – Одеса: Фенікс, 2013. – 883 с., С. 497 – 502.

Аніщук Н.В. «Історія держави і права зарубіжних країн, ч. І:Навчально-методичний посібник» Одеса: Юридична література, 2005. – 60 с.

Аніщук Н.В. «Гендерне насильство у правовому житті України». Монографія О. : Юрид. л-ра, 2007. – 232 с.

Аніщук Н.В. «Основи гендерного права України».Підручник з грифом МОН УкраїниЛист №6/11-1101 від 05.02.13.Одеса: Фенікс, 2013. – 208 с.

Аніщук Н.В. , Шевчук-Бєла Я.В. «Всесвітня історія: Навчально-методичний посібник» Одеса: Фенікс, 2012. – 162 с.

Аніщук Н.В., Вітман К.М., Попсуєнко Л.О. «Історія держави і права зарубіжних країн. Частина ІІ: Навчально-методичний посібник» Одеса: Фенікс, 2013. – 96 с.

Аніщук Н.В.,Горяга О.В.,Шевчук-Бєла Я.В. «Історія держави і права зарубіжних країн: Навчально-методичний посібник» Одеса: Фенікс, 2013. – 160 с.

Аніщук Н.В. «Жінки в адвокатурі: історія і сучасність». Монографія О.: Фенікс, 2015. - 244 с.

Аракелян М. Р., Єфремова Н. В. Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Історія держави і права України» (ч.2) –Одеса: «Фенікс», 2011 (18,17 умовно др. арк.);

Єфремова Н. В.Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Історія держави і права України» (ч.1) –Одеса: «Фенікс», 202 (16,25 умовно др.. арк.);

Аракелян М. Р. , Єфремова Н. В. Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Історія держави і права України» (ч.2) для студентів 2-го курсу денної форми навчання. Видання друге доповнене Одеса: «Фенікс», 2013 (18,17 умовно др.. арк.);

Історія держави і права зарубіжних країн Ч.1: навчально-методичні рекомендації/ Л.О. Попсуєнко, Ю.В. Цуркан-Сайфуліна, В.А. Шершенькова. – Одеса: Фенікс 2019 . – 60 с.

Єфремова Н. В.Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Історіядержави і права України» (ч.1) для студентів 1-го курсу денноїформинавчанняВидання 2 доповнене Одеса: «Фенікс», 2014 (18,75 умовно др. арк.);

Єфремова Н. В., Корнієнко І. В.Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Історія держави і права України» В 2-х ч. для студентів заочної форми навчання Одеса: «Фенікс», 2014( 24.1 умовно др. арк.);

Єфремова Н. В., Корнієнко І. В., Долматов І. В., Остапенко Т. О. Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Історія держави і права України» (ч.1) для студентів Юридичного коледжу при НУ «ОЮА» Одеса: «Фенікс», 2015( 24, 2 умовно др. арк.);

Аракелян М. Р., Василенко А. М., Горяга О. В., Єфремова Н. В., Корнієнко І. В., Остапенко Т. О., Попсуєнко Л. О., Шевчук-Бєла Я. В. Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Історія Одеської школи права» Одеса: «Фенікс», 2015( умовно др. арк.).

Єфремова Н.В. «Суд і судочинство в Українській Народній Республіці, Українській державі, Західно-Українській Народній Республіці (1917-1920 рр.)»: Монографія. – Одеса: Фенікс, 2007. – 280 с.

Шершенькова В.А. – «Особливості розвитку законодавства про військові злочини в радянській Україні (1919-1991 рр.)»// Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристика: колективна монографія / За заг. ред. В.М. Стратонова, Є.Л. Стрельцова. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – с. 49-66.

V. A. Shershenkova – History of State and Law of Foreign Countries : methodological manual / V.A. Shershenkova ; National University «Odesa Academy of Law». – Odesa : Feniks, 2017. – 34 p.

N.V. Yefremova - History of State and Law of Ukraine. Module 1: manual for bachelor’s degree training / Yefremova  N. V., Goriaga O.V., Dolmatov I.V. ; National University «Odesa Law Academy». – Odesa : Feniks, 2017. – 170 p.

Аніщук Н.В. /  Історія держави і права зарубіжних країн  (ч.І): навч.-метод. посібник / Н.В. Аніщук, Л.О. Попсуєнко, В.А. Шершенькова. – Одеса : Фенікс, 2018. – 72 с.

Історія Одеської школи права: навч.-метод. посіб. / М.Р. Аракелян , О.В. Горяга , Н.В. Єфремова, І.В. Корнієнко, Т.О. Остапенко, Л.О. Попсуєнко, Я.В. Шевчук. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Одеса: Фенікс, 2018. – 390 с.