РЕКТОРАТ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

 

Сергій Васильович КІВАЛОВ
Президент Національного університету "Одеська юридична академія"
академік НАПрН України, академік НАПН України
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
 
Віктор Євстафійович ЗАГОРОДНІЙ
ректор Національного університету "Одеська юридична академія"
кандидат юридичних наук, професор
Заслужений юрист України
 
Мінас Рамзесович АРАКЕЛЯН
перший проректор
доктор юридичних наук, професор
Заслужений юрист України
 
Валентин Андрійович ФЕДОРОВ
проректор з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності
голова апарату президента
кандидат юридичних наук, доцент
Заслужений юрист України
 
Галина Олексіївна УЛЬЯНОВА
проректор з навчальної роботи
доктор юридичних наук, професор
 
Володимир Васильович ЗАВАЛЬНЮК
проректор з виховної та навчально-методичної роботи
доктор юридичних наук, професор
Заслужений юрист України
 
Андрій Олександрович НЕУГОДНІКОВ
проректор з міжнародних зв'язків
кандидат юридичних наук, доцент
Заслужений юрист України