КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

 

Адреса: 65009, м. Одеса, вл. Академічна, 9, каб. 41
Телефон: (048) 719-88-11

https://www.facebook.com/civillaw.nuoua/
https://www.instagram.com/civillaw_ghu_nuoua/

E-mail:civillaw@onua.edu.ua
Графік роботи кафедри: пн. - пт. 8.30 - 18.00

Графік явочних днів викладачів кафедри
пн. 15.00 - 17.00
пт. 14.00 - 16.00

ХАРИТОНОВ
Євген Олегович
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
член-кореспондент Національної академії правових наук України

Кафедра цивільного права входить до складу факультету цивільної та господарської юстиції і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на більшості факультетах та інститутах Національного університету «Одеська юридична академія».

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: Цивільне право; Цивільне та сімейне право; Цивільно-правовий захист немайнових прав фізичних осіб; Цивільно-правовий захист прав власності; Цивільно-правове регулювання управлінських послуг; Сімейні правовідносини; Договірне право; Проблеми договірного права; Основи римського приватного права; Концепт приватного права в умовах інтеграційних процесів в Україні; Участь адвоката у справах по захисту рухомого та нерухомого майна; ІТ-право та інформаційна безпека; ІТ-право і проблеми соціального управління; Спадкове право; Зобов’язання відшкодування шкоди; Адаптація цивільного законодавства України до приватного права ЄС; Організаційно-правове забезпечення страхової діяльності в Україні; Сучасні проблеми цивілістики і методологія їх дослідження; Проблеми адаптації цивільного законодавства України до приватного права Європи.

Кафедра цивільного права активно досліджує розвиток традиції приватного права в Україні в сучасних умовах. У такому контексті вивчаються проблеми адаптації цивільного права до Європейського законодавства. Кафедра плідно працює над темою: «Розвиток Української держави та права в умовах євроінтеграції: стан, виклики та перспективи» на період 2016-2020 рр.

Характерною рисою є дослідження актуальних проблем сьогодення на ґрунтовній методологічній базі використання історичної і порівняльної цивілістики. В процесі досліджень сформована школа цивільного права і школа рецепції римського приватного права.