КАФЕДРА
ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

 

Адреса: 65009, м. Одеса, вл. Академічна, 9, каб. 41
Телефон: (048) 719-88-11

https://www.facebook.com/civillaw.nuoua/
https://www.instagram.com/civillaw_ghu_nuoua/

E-mail:civillaw@onua.edu.ua
Графік роботи кафедри: пн. - пт. 8.30 - 18.00

Графік явочних днів викладачів кафедри
пн. 15.00 - 17.00
пт. 14.00 - 16.00

ХАРИТОНОВ
Євген Олегович
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
член-кореспондент Національної академії правових наук України

Кафедра цивільного права входить до складу факультету цивільної та господарської юстиції і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на більшості факультетах Національного університету «Одеська юридична академія».

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: Цивільне право; Цивільне та сімейне право; Цивільно-правовий захист немайнових прав фізичних осіб; Цивільно-правовий захист прав власності; Сімейне право; Основи римського приватного права; Спадкове право; Сучасні питання цивілістики і методологія їх дослідження; Інформаційна безпека: проблеми приватного права; Основи емоційного інтелекту; Управління конфліктами; Сучасні проблеми цивільного права та цивільно-процесуального права; Страхове право; Електронна комерція; Забезпечення виконання зобов'язань; Захист прав в цивільному праві; Цивільно-правове регулювання договорів в підприємницькій діяльності; Правові основи ІТ-бізнесу; Організація роботи юридичної фірми; Спорт і кіберспорт; Відшкодування майнової та моральної шкоди.

Кафедра плідно працює над темою: «Проблеми реалізації і захисту цивільних прав та інтересів з погляду антропологічного підходу у цифрову еру» на період 2021-2025 рр.

Кафедра цивільного права активно досліджує розвиток традиції приватного права в Україні в сучасних умовах. У такому контексті вивчаються проблеми адаптації цивільного права до Європейського законодавства. Характерною рисою є дослідження актуальних проблем сьогодення на ґрунтовній методологічній базі використання історичної і порівняльної цивілістики. В процесі досліджень сформована школа цивільного права і школа рецепції римського приватного права.