КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ТА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

 

Адреса: 65009, Одеса, вул. Фонтанська дорога, 2, каб. 112, 113
Телефон: +38048-719-87-86, +380482-639764

E-mail:international_law@onua.edu.ua

Графік роботи кафедри:
пн.-пт. 08.30-18.00

Графік явочних днів викладачів кафедри:
пн. 15.00-17.00
пт. 14.00-16.00

БІГНЯК
Олександр Валентинович
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, доцент

Кафедра міжнародного та європейського права входить до складу факультету міжнародно-правових відносин і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форм навчання на всіх факультетах та інститутах Національного університету «Одеська юридична академія».

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в галузі міжнародного права, міжнародного приватного права та міжнародних відносин, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: Взаємодія правової системи ЄС з іншими правовими системами, Вплив практики міжнародних судових установ на розвиток міжнародного права, Дипломатичний протокол/Diplomatic protocol, Європейська соціальна хартія та алгоритми її застосування в Україні, Захист прав ЄСПЛ в міжнародному праві, Захист прав юридичних осіб в ЄСПЛ, Інституціональне право, Інституціональне право ЄС, Історія міжнародного права, історія дипломатії, Конкурентне право ЄС в Україні, Міжнародні відносини і світова політика, Міжнародне гуманітарне право, Міжнародне та Європейське інформаційне право, Міжнародне та Європейське енергетичне право, Міжнародний захист прав людини, Міжнародно-правовий захист прав людини, Міжнародне інвестиційне право, Міжнародне право, Міжнародне правосуддя, Міжнародне право розвитку, Міжнародне приватне право, Міжнародне публічне право, Міжнародне публічне право сучасності, Міжнародні контракти, Міжнародний комерційний арбітраж, Міжнародне кримінальне право, Міжнародне медіа-право, Міжнародне міграційне право, Міжнародне регулювання збройних конфліктів, Міжнародний цивільний процес, Міжнародна юстиція, Нормотворча діяльність, Право вирішення міжнародних спорів, Практика ЄСПЛ, Право Європейського Союзу, Право захисту прав споживачів в ЄС та в Україні, Право зовнішніх зносин, Права людини в Україні, Право міжнародних організацій, Право міжнародної безпеки, Правові основи діяльності Ради Європи, Право Ради Європи, Право СОТ, Проблеми теорії та практики міжнародно-правової відповідальності, Сучасне міжнародне право/Modern international law, Сучасні концепції міжнародного права, Філософія міжнародного права.

Кафедра міжнародного та європейського права також бере участь в реалізації ініціативи президента НУ «ОЮА» академіка Ківалова С. В. щодо викладання дисциплін англійською мовою.

Зокрема: Історія міжнародного права/History of International Law; Право ЄС/European Union Law, Міжнародні відносини та світова політика/International Relations and World Politics, Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів/International Legal Regulation of Armed Conflicts, Міжнародний захист прав людини/International Protection of Human Rights.

На кафедрі розробляються актуальні проблеми теорії міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, становлення і розвитку міжнародного кримінального, морського, екологічного, повітряного права, імплементації європейських стандартів у сфері прав людини, міжнародно-правової протидії тероризму.

Набір навчальних дисциплін сформований з урахуванням специфіки кожного факультету (інституту) НУ «ОЮА».