Персоналії
кафедри

 

Крижановський Анатолій Федорович – в.о. завідувача кафедри, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України

Сфера наукових інтересів: загальна теорія права, філософія права, а також теорія сучасної держави

Викладає такі дисципліни: загальна теорія права та держави, методологія галузевої науки, міждисциплінарні дослідження у юриспруденції, сучасна держава.

Основні праці:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=g0f6qAwAAAAJ&hl=uk&citsig=AMD79ooY0VqJ6eI0q5pt-4pviadNNpjIcw

 

 

Завальнюк Володимир Васильович – доктор юридичних наук, професор кафедри, Заслужений юрист України

Сфера наукових інтересів: загальна теорія права, філософія права, а також антропологічні аспекти правового розвитку.

Викладає такі дисципліни: загальна теорія права та держави.

Основні праці:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=KvxCmY4AAAAJ

 

Дудченко Валентина Віталіївна – професор кафедри, професор, доктор юридичних наук, вчений секретар ради НУ «ОЮА», Заслужений юрист України

Сфера наукових інтересів: теорія права, філософія права і порівняльне правознавство.

Викладає такі дисципліни: загальна теорія права та держави, методологія юриспруденції, сучасні філософські та правові доктрини.

Основні праці:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=N8VkwaoAAAAJ

 

Мельничук Ольга Степанівна – професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів пов'язана з вивченням феномена міста з правової точки зору, обґрунтуванням правової урбаністки як нового міждисциплінарного напряму загальнотеоретичних досліджень.

Викладає такі дисципліни: загальна теорія права та держави, методологія юриспруденції, методологія юридичних досліджень, історія політичних і правових вчень, ораторське мистецтво.

Основні праці:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=yY6P-noAAAAJ

 

Кормич Анатолій Іванович – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: теоретичні основи сучасного державотворення, історія розвитку наукових концепцій держави та права.

Викладає дисципліни: історія вчень про державу та право, історія правової та політичної думки України , історія політичних, соціальних і правових вчень.

Основні праці:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=0hIOm_AAAAAJ

 

Чувакова Ганна Михайлівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів пов'язана з теорією права, а саме механізмом правового регулювання, дослідженням місця і ролі юридичних фактів, фактичних складів, їх дефектів, а також конструкціями аномалій в правовому полі України.

Викладає такі дисципліни: загальна теорія права та держави, методологія юриспруденції.

Основні праці:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=GUHqC5kAAAAJ

 

Джураєва Олена Олексіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: теорія сучасної держави, функціональна характеристика сучасної держави.

Викладає такі дисципліни: загальна теорія права та держави, методологія юриспруденції, історія вчень про державу і право.

 

Бальжик Ірена Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: церковне право; церковно-державні відносини; християнські цінності, як витоки сучасної концепції прав людини.

Викладає такі дисципліни: загальна теорія права та держави, церковне право.

Основні праці:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=-JwtXPMAAAAJ

 

Кравченко Сергій Петрович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Проводить наукові дослідження в області правотворчості, юридичної лінгвістики, правової герменевтики, юридичної термінології, нормотворчої техніки, юридичних технологій.

Викладає такі дисципліни: методологія юриспруденції, правонормування та мова українського права.

Основні праці:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=V96X_Z0AAAAJ

 

Скуріхін Сергій Миколайович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: правосвідомість і правова культура; правова культура військовослужбовців; міжнародне гуманітарне право; військове право.

Викладає такі дисципліни: загальна теорія права та держави, методологія юриспруденції, основи наукових досліджень.

Основні праці:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=mBmUFe4AAAAJ

 

Іванченко Ольга Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Сферою наукових інтересів є: специфіка правової нормативності.

Викладає такі дисципліни: загальна теорія права та держави, технології (вступ до спеціальності).

 

 

Рязанов Михайло Юрійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, докторант НУ «ОЮА»

Сфера наукових інтересів пов'язана з категорією слов'янського права, яка дозволила вийти на значимість слов'янської правової культури і визначити місце слов'янського права в правовому спадщині України. До переліку дисциплін, що викладаються була додана: історія політичних і правових навчань зарубіжних країн.

Викладає такі дисципліни: загальна теорія права та держави, методологія юриспруденції, методологія наукових досліджень, Legal Philosophy.

Основні праці:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=tAWgUdMAAAAJ

 

Федоров Валентин Андрійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України

Сфера наукових інтересів: загальна теорія права та держави, церковне право, технологія юридичної науки, ораторське мистецтво, історія вчення про державу і право.

Викладає такі дисципліни: церковне право.

Основні праці:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=nfbn6PAAAAAJ

 

Тіщенко Юлія Валеріївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: філософія права, дослідження нових методологічних способів осягнення правової реальності, серед яких такі форми буття права як правовий міф.

Викладає такі дисципліни: загальна теорія права та держави, церковне право, основи права.

Основні праці:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=5uwN6ScAAAAJ 

 

Личко Валерія Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: загальна теорія права та держави, поняття і види правової допомоги в Україні: загальнотеоретичне дослідження.

Викладає такі дисципліни: загальна теорія права та держави, технології історія політичної і правової думки в Україні.

 

 

Ковбасюк Степан Валерійович – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри

Сфера наукових інтересів пов'язана з інституційною характеристикою держави, яка пов'язана з розглядом його як певної цілісності, виділеної з соціального середовища, організованої системи різних органів і установ, що знаходяться у взаємній залежності один від одного, тобто того, що називається механізмом держави.

Викладає такі дисципліни: загальна теорія права та держави.

Основні праці:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=en2tXEIAAAAJ&hl=uk

 

Антошина Ірина Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів: загальнотеоретична юриспруденції, функції права.

Викладає дисципліни: загальна теорія права та держави, методологія юриспруденції.

Основні праці:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=jYPBjn4AAAAJ

 

Дудник Руслана Миколаïвна – асистент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфери наукових інтересів: загальна теорія права та держави, галузі українського права

Викладає такі дисципліни: загальна теорія права та держави.

Основні праці:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=v8543_UAAAAJ

 

Серебро Михайло Володимирович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфери наукових інтересів: загальна теорія права та держави, сучасна держава, національна держава, аксіологія держави.

Викладає дисципліни: загальна теорія права та держави, методологія юриспруденції, основи правових досліджень, аналізу і письма.

Основні праці:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=X6n4LtwAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

 

Дзевелюк Марина Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфери наукових інтересів: загальна теорія права та держави.

Викладає такі дисципліни: загальна теорія права та держави.

 

Бондаренко Аліна Ігорівна – асистент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфери наукових інтересів: загальна теорія права та держави.

Викладає такі дисципліни: загальна теорія права та держави.

Основні праці:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=NsCxwGUAAAAJ

 

Кобко-Одарій Вікторія Сергіївна – асистент кафедри, кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтернсів пов’язана із дослідженням правового менталітету українського народу та правового менталітету в цілому. А також правової спадщини українського народу.

Викладає такі дисципліни - основи права, загальна теорія держави та права.

 

Караман Микола Віталійович – асисент кафедри

Сфери наукових інтересів: загальна теорія права та держави, філософія права, порівняльне правознавство

Викладає такі дисципліни: Загальна теорія права та держави

 

Войткова Аліса Вікторівна – старший лаборант, аспірант

Сфера наукових інтересів: загальна теорія права та держави

Основні праці:

https://scholar.google.ru/citations?user=hXBIe_0AAAAJ

 

Іванчук Віра Євстафіївна – старший лаборант кафедри, аспірант

Сфера наукових інтересів: загальна теорія права та держави

Основні праці:

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=UV9H9YYAAAAJ