Персоналії
кафедри

 

фото викладача Ярової

Ярова Ліліана Вікторівна завідувач кафедри, доктор політичних наук, професор

Дисципліни, які викладаються: Соціально-політичні процеси, Соціологія права, Соціологічні виміри груп інтересів

Сфера наукових інтересів: компаративний аналіз проведення соціальної політики, соціально-політичне реформування та соціально-політичні процеси, конституційні особливості соціальних прав громадян розвинутих європейських країн та України

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=lXpAnvAAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Scopus:  https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1160

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-7462-9069

 

 
фото викладача Яковлева

Яковлев Денис Вікторович – декан факультету психології, політології та соціології, професор кафедри, доктор політичних наук, професор

Дисципліни, які викладаються: Теорія вибору, Парадигми соціально-політичної раціональності

Сфера наукових інтересів: теорія вибору, публічний вибір, соціально-політична раціональність, індоктринація, медіатизація

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kc6E95QAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 
фото викладача Мельникова

Мельніков Андрій Сергійович – професор кафедри, доктор соціологічних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Історія соціології, Якісні методи в соціології, Сучасні соціологічні теорії, Соціологія критичних ситуацій, Соціологія емоцій, Соціологія девіантної поведінки

Сфера наукових інтересів: теорія та історія соціології, сучасна західна соціологія, екзистенціальна парадигма, соціологія культури, теорія соціальних змін, якісна емпірична методологія.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1zUylTYAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 
фото викладача Каретної

Каретна Ольга Олександрівна – доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Вступ до спеціальності, Соціологія масової комунікації, Соціологія сім'ї та молоді, Соціологія культури, Соціологія.

Сфера наукових інтересів: проблеми соціології сім'ї та молоді, молодіжна політика, соціальні комунікації в сучасному суспільстві.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_CJ2LWYAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 
фото викладача Игнатьєвої

Ігнатьєва Ірина Ігорівна – доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Соціологія, Загальна соціологія, Візуальна соціологія, Соціологія проектування та фандрайзингу, Соціологія міста, Соціологія конфлікту, Social and political processes.

Сфера наукових інтересів: соціально-політичні процеси, візуальні методи в соціології, соціологія простору, соціальна інженерія та соціальне проектування, соціологія споживання.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3NyrLY4AAAAJ&hl=uk&oi=ao

Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212529915

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0001-6470-8698

 
фото викладача Яценко

Яценко Микола Анатолійович – доцент кафедри, кандидат соціологічних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Кількістні методи в соціології, Методологія та методи соціологічних досліджень, Соціологія економіки, Обробка та аналіз результатів соціологічного дослідження, Соціологія інтернету, Соціальна стратифікація, Соціологія управління.

Сфера наукових інтересів: методологія та методи соціологічних досліджень, соціологія економіки, соціологія управління, організаційна поведінка, соціальний капітал, феномен довіри.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=5pavui8AAAAJ&hl=uk&oi=ao

 
фото викладача Алексенцевой-Тімченко

Алексенцева-Тімченко Катерина Сергіївна – доцент кафедри, кандидат соціологічних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Соціологія моди, Соціологія освіти і науки, Соціологія, Соціологія особистості, Соціологічне забезпечення інтернет-маркетингу та реклами, Соціологія релігії, Теорія соціальних змін, Соціальна статистика та демографія

Сфера наукових інтересів: якісні методи соціологічного дослідження, соціологія моди, соціологічне забезпечення піар діяльності.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=0kwNHsgAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 
фото викладача Яковлевой

Яковлева Лілія Іванівна – доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Електоральна соціологія, Публічна політика та звʾязки з громадськістю.

Сфера наукових інтересів: публічне адміністрування

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4ZpBc90AAAAJ&hl=uk&oi=ao

 
фото викладача Прохоренко

Прохоренко Євгенія Яківна – доцент кафедри, кандидат соціологічних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Соціологія стартапу та іновацій, Основи науково-дослідної роботи в галузі соціології, Методика викладання соціології, Етносоціологія, Соціологічні концепції глобалізації, Соціологія

Сфера наукових інтересів: Соціологія девіантної поведінки, соціологія особистості, соціологія культури, етносоціологія

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=OHjJ2CMAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 
фото преподавателя Шмаленко

Шмаленко Юлія Іванівна – доцент кафедри соціології, кандидат політичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Професійна етика соціолога, Публічна політика та зв'язки з громадськістю, Публічна соціологія та PR, Врегулювання конфліктів та медіація, Толерантність та недискримінація, Соціологія громадської думки.

Сфера наукових інтересів: медіація та альтернативні шляхи вирішення конфліктів, академічна доброчесність, питання толерантності та недискримінації, професійна етика, геополітичні пріоритети України.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=cN5wX5MAAAAJ&hl=uk

Scopus: https://orcid.org/0000-0003-0806-7907

ORCID iD: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212606006

 
фото лаборанта Линник

Линник Ольга Анатоліївна – лаборант кафедри