Персоналії
кафедри

 

Смазнова - фото викладачаСмазнова Ірина Сергіївна – в.о. завідувача кафедри, доктор юридичних наук, доцент

Викладає такі дисципліни: Філософія, Професійна етика, Професійна етика правоохоронних органів, Історія філософії, Філософські основи наукових досліджень, Теоретичні проблеми боротьби з тероризмом.

Напрям наукових інтересів: онтологія права, аксіологія права.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2183-3437

 

Єременко - фото викладача Єременко Олександр Михайлович – доктор філософських наук, професор

Викладає такі дисципліни: Філософія, Історія філософії, Світові релігії та культи, Релігієзнавство, Соціальна філософія.

Напрям наукових інтересів: соціальна філософія, філософія історії, історія філософії

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2922-0643

Web of Science: https://doi.org/10.22240/sent33.02.190

 

Сумарокова - фото викладачаСумарокова Людмила Миколаївна – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент

Викладає такі дисципліни: Логіка, Практична логіка, Логіко-комунікативна культура професійної аргументації, Філософські основи наукових досліджень.

Напрям наукових інтересів: філософія мови, культура аргументації.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6874-5370

 

Капустіна - фото викладачаКапустіна Надія Борисівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає такі дисципліни: Філософія, Філософія політики, Сучасні філософсько-правові доктрини, Філософські основи наукових досліджень.

Напрям наукових інтересів: філософія права, філософія політики, влада, трансгуманізм, професійна етика юриста.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-24215335

Scopus:https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=EIzPhhcAAAAJ&citation_for_view=EIzPhhcAAAAJ:QIV2ME_5wuYC

 

Шамша - фото викладачаШамша Ігор Володимирович – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент

Викладає такі дисципліни: Філософія, Професійна етика юриста, Професійна етика соціолога, Соціальна антропологія, Методологія системного підходу і наукових досліджень, Філософська антропологія Етика, Філософські основи наукових досліджень, Етика за професійним спрямуванням

Напрям наукових інтересів: загальна філософія, історія філософії, онтологія, етика, професійна етика юриста, філософська антропологія.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9410-991Х

 

Матюшина - фото викладачаМатюшина Інна Іванівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри

Викладає такі дисципліни: Логіка, Практична логіка, Філософія, Філософські основи наук досліджень.

Напрям наукових інтересів: логіка, комунікативна філософія

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6934-5600

 

Токар - фото викладачаТокар Людмила Вікторівна – асистент

Викладає такі дисципліни: Етика за професійним спрямуванням, Практична Логіка

Напрям наукових інтересів: філософія права, самореалізація людини у праці, відчуження як філософська категорія, відчуження праці, етика, прикладні проблеми етики, логіка.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0690-4655

Scopus:  https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n7p345 

 https://doi.org/10.24115/S2446-6220202171726p.304-313