Персоналії
кафедри

 

Харитонова Олена Іванівна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни, що викладаються: «Право інтелектуальної власності», «Проблеми корпоративного права», «Корпоративне право», «Корпоративне управління», «Патентна юстиція», «Міжнародне приватне право сучасності», «Актуальні питання захисту прав інтелектуальної власності», «Проблеми захисту корпоративних прав».

Сфера наукових інтересів: корпоративне право, IT-право.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&authuser=2&user=Dt7g9AkAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221528010

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-9681-9605

 

Ульянова Галина Олексіївна – доктор юридичних наук, професор

Дисципліни, що викладаються: «Правові засоби подолання плагіату», «Проблеми захисту права інтелектуальної власності», «Проблеми захисту корпоративних прав», «Управління науковими проектами», «Авторське право», «Академічна доброчесність».

Сфера наукових інтересів: захист авторських прав.

Основні праці:https://scholar.google.com.ua/citations?user=Smjq-RkAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-2908-6464

 

Мазуренко Світлана Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: «Право інтелектуальної власності», «Захист прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет», «Міжнародне приватне право сучасності», «Судовий захист прав інтелектуальної власності».

Сфера наукових інтересів: захист прав інтелектуальної власності, IT-право.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=VDPOC-EAAAAJ&hl=ru&authuser=2

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5766-3225

 

Бааджи Наталія Пилипівна кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: «Право інтелектуальної власності», «Судовий захист прав інтелектуальної власності», «Авторське право», «Академічна доброчесність», «Міжнародне приватне право сучасності».

Сфера наукових інтересів: захист прав інтелектуальної власності, авторське право.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=DQ8LmGIAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-9889-4879

 

 

Еннан Руслан Євгенович – кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: «Право інтелектуальної власності», «Медіаправо», «Захист права інтелектуальної власності», «Участь адвоката у захисті прав інтелектуальної власності», «Інтернет-право», «Правові основи рекламної та PR-діяльності», «Міжнародно – правова охорона інтелектуальної власності», «Міжнародне та європейське право інтелектуальної власності».

Сфера наукових інтересів: захист прав інтелектуальної власності, IT-право.

Основні праці: http://scholar.google.com.ua/citations?user=o9kxzYAAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4727-1532

 

Кирилюк Алла Володимирівна кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: «Право інтелектуальної власності», «Концептуальні проблеми віртуальної власності», «Проблеми захисту прав інтелектуальної власності», «Право інтелектуальної власності в ЄС», «Врегулювання спорів за участю судді» «Міжнародне приватне право сучасності».

Сфера наукових інтересів: захист прав інтелектуальної власності, IT-право.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=xbNgqboAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3051-6599

 

Симонян Юлія Юріївна кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: «Право інтелектуальної власності», «Судовий захист прав інтелектуальної власності», «Проблеми корпоративного права», «Корпоративне право», «Патентна юстиція».

Сфера наукових інтересів: корпоративне право, IT-право.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=7SgKEyIAAAAJ

 

Галупова Лариса Ігорівна – асистент

Дисципліни, що викладаються: «Право інтелектуальної власності», «Корпоративне право», «Проблеми корпоративного права», «Альтернативне врегулювання спорів у сфері інтелектуальної власності», «Міжнародне приватне право сучасності».

Сфера наукових інтересів: корпоративне право, IT-право.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ykx6TMoAAAAJ

 

Мартинюк Іван Вікторович – асистент

Дисципліни, що викладаються: «Право інтелектуальної власності», «Право інтелектуальної власності в ЄС».

Сфера наукових інтересів: право інтелектуальної власності, IT-право.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&authuser=2&user=WhBWiYwAAAAJ

 

Білак Анатолій Анатолійович – старший лаборант кафедри

Сфера наукових інтересів: IT-право

 

Моросліп Аліна Романівна – лаборант

Сфера наукових інтересів: авторське право.