Персоналії
кафедри

 

Бехруз Хашматулла – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни: Історія держави і права зарубіжних країн, Історія суду та судочинства в зарубіжних країнах.

Напрям наукових інтересів – порівняльне правознавство, ісламське право, історія держави і права зарубіжних країн, право Європейського Союзу, міжнародне гуманітарне право.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=0KHjNjcAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of science- https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/b82dc9bd-ec94-4a7e-b4a5-cb58b5455832-09c8b1e9/relevance/1

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4786-7341

 

Аніщук Ніна Володимирівна – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни, що викладаються: Історія держави і права зарубіжних країн, Історія Одеської школи права, Історія Національного університету «Одеська юридична академія», Історія української юриспруденції.

Напрям наукових інтересів – гендерне право, історія держави і права зарубіжних країн.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=UyroBdsAAAAJ

 

Вітман Костянтин Миколайович – директор Центру підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів, доктор політичних наук, професор

Дисципліни, що викладаються: Історія держави і права зарубіжних країн.

Напрям наукових інтересів – політологія, етнонаціональні відносини на постсоціалістичному просторі і державах південної, центральної та східної Європи, історія держави і права зарубіжних країн.

Основні праці : https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=WBWmxKgAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212008242

Web of science -

https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/d1413ee5-deb1-4ee2-9986-62468b237017-09c91867/relevance/1

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3586-9614

 

Єфремова Наталя Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: Історія держави і права України, Історія України, Історія української юриспруденції, Історія суду і судочинства в Україні.

Напрям наукових інтересів – історія українського і зарубіжного конституціоналізму.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=dWo42CUAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0497-2619

 

Горяга Оксана Вікторівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: Історія держави і права України ч.1 і ч.2, Історія Одеської школи права, Історія України.

Напрям наукових інтересів – правове становище козацтва, історія держави і права України, історія Одеської школи права.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=2B6n6BsAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5866-3550

 

Корнієнко Ірина Валеріївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладаються: Історія держави і права України, Історія Одеської школи права.

Напрям наукових інтересів – історія держави і права України.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=uQeSrY4AAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of science https://www.webofscience.com/wos/author/record/34414597

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4324-9135

 

Остапенко Тимур Олександрович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни: Історія держави та права України ч.1 та ч.2, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія Одеської школи права, Історія України.

Напрям наукових інтересів – правова система України-Гетьманщини, історія держави та права України, історія Одеської школи права.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=FE1sB7wAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of science https://www.webofscience.com/wos/author/record/38944771

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0714-4018

 

Попсуєнко Людмила Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: Історія держави і права зарубіжних країн, Історія Одеської школи права, Історія суду і судочинства в зарубіжних країнах.

Напрям наукових інтересів – римське право, історія цивільного права, проблеми рецепції римського права, Історія держави та права.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=6oEpgVIAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of science https://www.webofscience.com/wos/author/record/33926245

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0583-9441

 

Шевчук Яна Валеріївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, що викладаються: Історія держави і права зарубіжних країн, Історія Одеської школи права.

Напрям наукових інтересів – історія держави і права зарубіжних країн.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=CTKbhlYAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3165-152X

 

Шершенькова Вікторія Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, що викладаються: Історія держави і права зарубіжних країн, Історія Одеської школи права, Історія законодавства про військові злочини в Україні.

Напрям наукових інтересів – розвиток права в Україні, кримінальне право радянської України, військові злочини в радянській Україні.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=UWnY0csAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of science https://www.webofscience.com/wos/author/record/31985316

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-3123-8578

 

Мануїлова Анна Іванівна – старший лаборант кафедри

 

Христенко Аліна Олександрівна – лаборант