Персоналії
кафедри

 

Чанишева Галина Іванівна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Викладає дисципліни: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Соціальний діалог».

Основні напрямки наукової діяльності: проблемні питання забезпечення прав людини у сфері праці та соціального забезпечення.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Eql_5GMAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

Лагутіна Ірина Вікторівна – доктор юридичних наук, професор

Викладає дисципліни: «Трудове право», «Захист трудових прав», «Реформа трудового права та соціального законодавства в умовах євроінтеграції», «Міжнародне трудове право», «Labour Law», «Arbeitsrecht».

Основні напрямки наукової діяльності: проблеми визначення юридичної природи та змісту прав суб’єктів трудових правовідносин в Україні та за її межами.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3NIsn0wAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

Бориченко Катерина Валеріївна – доцент кафедри, доктор юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Соціальне право», «Якісний юридичний текст», «Захист соціальних прав менеджера», «Антидискримінаційний менеджмент», «Управління проектами у соціальній сфері».

Основні напрямки наукової діяльності: теоретичні та практичні проблеми юридичного механізму забезпечення права на соціальний захист.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dIG5GGIAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

Гудзь Анна Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Захист трудових прав в ЄСПЛ», «Договори у сфері праці та соціального забезпечення», «Недержавне соціальне забезпечення», «Labour Law».

Основні напрямки наукової діяльності: недержавне соціальне забезпечення, включаючи, передусім, благодійну діяльність в Україні та недержавне пенсійне забезпечення.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=B0QiM_UAAAAJ&hl=uk&oi=ao
 

Наньєва Марія Іванівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Викладає дисципліни: «Трудове право, «Науково-практичні проблеми захисту трудових прав», «Соціальне страхування», «Відповідальність за порушення законодавства про працю», «Захист трудових і соціальних прав», «Конкурентоспроможність на ринку праці», «Корпоративна культура».

Основні напрямки наукової діяльності: проблемні питання укладення трудового договору за законодавством України та окремих зарубіжних країн.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=qTH5lQMAAAAJ
 

Пожарова Оксана Вікторівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Викладає дисципліни: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Охорона праці», «Юридичний менеджмент», «Правове забезпечення проектної діяльності», «Антидискримінаційне законодавство», «Захист соціальних прав менеджерів».

Основні напрямки наукової діяльності: дослідження окремих теоретичних та практичних проблем правового регулювання відносин у сфері охорони праці в цифрову еру.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=2i2uv6IAAAAJ
 

Тарасенко Вікторія Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Охорона сім’ї та дитинства», «Захист права на охорону здоров’я», «Культура юридичних дебатів», «Розгляд судами цивільних, сімейних та трудових спорів», «Актуальні проблеми сучасного трудового права», «Професійний розвиток менеджера», «Кадровий менеджмент».

Основні напрямки наукової діяльності: захист трудових та соціальних прав медичних працівників; соціальний захист медичних працівників; діяльність профспілок в сфері захисту трудових та соціальних прав працівників.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6orpaBcAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

Трюхан Оксана Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Захист прав у сфері праці», «Соціальне страхування».

Основні напрямки наукової діяльності: дослідження окремих теоретичних та практичних проблем правового регулювання відносин соціального діалогу у сфері праці.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=A4WlMHIAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

Щукін Олександр Сергійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Викладає дисципліни: «Трудове право», «Науково-практичні проблеми захисту трудових прав», «Медичне право», «Професійний розвиток юриста», «Забезпечення зайнятості та працевлаштування», «Судовий захист прав у сфері праці», «Захист прав ЄСПЛ у сфері праці».

Основні напрямки наукової діяльності: теоретичні та практичні питання правового регулювання трудових відносин за трудовим законодавством України.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=z_bRXyQAAAAJ

 

Корнілова Олеся Володимирівна – асистент кафедри

Викладає дисципліни: «Трудове право та право соціального забезпечення», «Право соціального забезпечення», «Трудове право».

Основні напрямки наукової діяльності: проблемні питання медичної допомоги як виду права соціального забезпечення.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=bonjtDYAAAAJ

 

Яцишин Вадим Валерійович – асистент кафедри

Викладає дисципліни: «Трудове право», «Трудові правовідносини та їх суб'єкти», «Захист прав ЄСПЛ у трудовому праві», «Право соціального забезпечення».

Основні напрямки наукової діяльності: принципи соціального діалогу у сфері праці.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=iaA-MxsAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

Сірякова Анна Андріївна – лаборант кафедри