Персоналії
кафедри

 

Лефтеров Василь Олександрович – завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор

Дисципліни, які викладаються: психологія, юридична психологія, загальна психологія, організаційна поведінка, основи науково-дослідної роботи в галузі психології, лідерство, основи соціальної психології, теорія і практика психологічного тренінгу.

Сфера наукових інтересів: юридична психологія, психологія діяльності в особливих умовах, теорія і практика психологічного тренінгу, соціальна і організаційна психологія, психологія управління.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=g4QfLOkAAAAJ

 

Цільмак Олена Миколаївна – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни, які викладаються: юридична психологія,  лідерство, психологія розвитку і особистісного зростання, психологічне консультування, психологія і педагогіка вищої школи, психологія сім'ї та шлюбу.

Сфера наукових інтересів: юридична психологія, психологія особистості, вікова психологія, психологія сім'ї, психологічне консультування, педагогіка, криміналістика (методи криміналістики, криміналістичний профайлінг, верифікація показань). Очолює наукові школи – «Психологічні основи юридичної діяльності» та «Методологічні основи криміналістики».

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=pgH2VhkAAAAJ

 

Бедан Вікторія Борисівна – старший викладач кафедри, кандидат психологічних наук

Дисципліни, які викладаються: експериментальна психологія, загальна психологія, психодіагностика, організація і методи наукових досліджень, психологія праці, психологія професіоналізму.

Сфера наукових інтересів: психологія особистості, психологія емоцій, психологія самотності, психологічне консультування.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Ey03Fb0AAAAJ

 

Короход Ясміна Джанівна – доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: диференціальна психологія; історія психології; арт-терапія; основи психологічної допомоги, психоконсультування та психокорекції; юридична психологія.

Сфера наукових інтересів: теорія та практика психотерапевтичної роботи.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=aKV1kDAAAAAJ

 

Крюкова Марина Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: вікова психологія, педагогічна психологія, порівняльна (зоопсихологія) психологія, патопсихологія, етнопсихологія, теоретико-методологічні проблеми психології, основи психокорекції та психотерапії.

Сфера наукових інтересів: психологія жертви, методика проведення судово-психологічної експертизи, особливості корекційної роботи з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку та їх батьками.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=sRMjk8gAAAAJ

 

Курова Анастасія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат психологічних наук

Дисципліни, які викладаються: загальна психологія, психологія особистості, практикум з загальної психології, психологія спілкування.

Сфера наукових інтересів: психологія особистості, розкриття потенціалу особистості, спрямованість особистості, особистісний ріст, психологія комунікації і ефективність спілкування, вікові і гендерні особливості спілкування, міжособистісні стосунки та взаєморозуміння, психолінгвістика, суб'єктивне благополуччя особистості, психологічне здоров'я, стресостійкість, гендерні аспекти і психологічні детермінанти суб'єктивного благополуччя особистості.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=SJef2N0AAAAJ

 

Лазор Катерина Петрівна – доцент кафедри, кандидат політичних наук

Дисципліни, які викладаються: психологія, політична психологія, психологія світоглядних трансформацій.

Сфера наукових інтересів: фактор особистого позиціонування в соціальній комунікації, психологія політичної влади, психологічні аспекти політичної соціалізації та політичного лідерства, влада як психологічний феномен, взаємодія держави, церкви і суспільства.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=bQUOpMkAAAAJ&hl=ru

 

Лісовенко Анна Федорівна – старший викладач кафедри, кандидат психологічних наук

Дисципліни, які викладаються: психофізіологія, загальна психологія, екстремальна та кризова психологія, основи психологічної практики.

Сфера наукових інтересів: психологія особистості, психологія емоцій, кризова психологія, психофізіологія, психосоматика, психологічне консультування, стресостійкість.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=QfhdRYIAAAAJ

 

Самара Ольга Євгенівна – доцент кафедри, кандидат психологічних наук

Дисципліни, які викладаються: патопсихологія, практикум з психотерапії та психокорекції, основи психіатрії, медична психологія, екзистенціальна психологія, екстремальна та кризова психологія.

Сфера наукових інтересів:  клінічна психологія та патопсихологія, психосоматичні та соматоформні розлади особистості; психотерапія, психокорекція та психопрофілактика адиктивної поведінки (психотерапія залежної поведінки); психіатрія та наркологія; кризова психологія та паліативна допомога; танатологія (феноменологічний та медичний аспекти); сімейна психотерапія; екзистенціальна психотерапія; психотерапевтичний коучінг; позитивная психотерапія; психофармакологія; психичні, неврологічні та психологічні ускладнення після перенесеної інфекції SARS - CoV-2, психотерапія та реабілітація пацієнтів з коморбідністю та ускладненнями COVID-19.

Основні праці: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0038687

 

Татьянчиков Андрій Олександрович – доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: математичні методи в психології, основи психокорекції, психодіагностика, психологія Public Relations, психологія здоров'я, кіберпсихологія, основи психосоматики і психогенетики.

Сфера наукових інтересів: психологічна адаптація і соціалізація особистості, формування розумових операцій, кіберпсихологія, застосування математичних методів в психологічних дослідженнях.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=EV1RopIAAAAJ

 

Третьякова Тетяна Миколаївна – доцент кафедри, кандидат політичних наук

Дисципліни, які викладаються: психологія, психологія управління, соціальна психологія, юридична психологія, психология конфликта, психологічна служба в державних і освітніх органах.

Сфера наукових інтересів: соціально-психологічні та соціально-політичні аспекти становлення та функціонування інститутів громадянського суспільства, формування соціально–психологічної атмосфери в колективі, психологічна дистанція, духовно–психологічні аспекти особистості.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=OwHAExMAAAAJ

 

Форманюк Юлія Валеріївна – старший викладач кафедри, кандидат психологічних наук

Дисципліни, які викладаються: основи психіатрії, нейропсихологія, основи психотерапії та психопрофілактики, теорія і практика психологічного тренінгу.

Сфера наукових інтересів нейропсихологія: корекція і реабілітація, психологія розвитку, психосоматика, психофізіології, формування і розвиток емоційного інтелекту, профорієнтація, теорія і практика психологічних ігор.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=nKBpvVUAAAAJ

 
Гриньова Алла Василівна – старший лаборант кафедри