Персоналії
кафедри

 

Логінова Наталія Іванівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Бази даних», «Охорона праці та безпека життєдіяльності», «Комп'ютерні графіка», «Цифрове (електронне) урядування та інформаційно-комунікаційні технології», «Пошук наукової інформації та презентація результатів наукових досліджень»

Область наукових інтересів: технології дистанційного навчання, кібербезпека, програмування.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=5gHjv6QAAAAJ&hl=ru&authuser=2

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189331779

Web of Science: https://publons.com/researcher/2130373/nataliia-loginova/

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-9475-6188

 

Задерейко Олександр Владиславович – кандидат технічних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Інформаційні технології в юридичній діяльності», «Комп’ютерні мережі», «Операційні системи», «Безпека персональної інформації в мережі інтернет», «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера», «Аналіз складних систем», «Охорона праці та безпека життєдіяльності», «Розробка ігор (Gamedev)»

Область наукових інтересів: безпека інформаційних систем, схемотехніка електронних пристроїв, мікроелектроніка, аналіз витоків даних, захист даних від витоків.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Yob--tYAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196005917

Web of Science: https://publons.com/researcher/4237785/oleksandr-zadereyko/

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0497-9861

 

Лобода Юлія Геннадіївна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Інформаційні технології в юридичній діяльності», «Офісні інформаційні технології», «Інформаційні системи і технології», «Інтелектуальний аналіз даних», «Аналіз великих даних»

Область наукових інтересів: інформаційні технології у наукових дослідженнях, інформаційні технології в освіті

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=kOWOXNIAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221974806

Web of Science: https://publons.com/researcher/3646853/juliia-loboda/

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7083-552X

 

Манаков Сергій Юрійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук

Викладає дисципліни: «Основи комп’ютерної техніки», «Скриптові мови програмування», «Моделювання та аналіз програмного забезпечення», «Аналіз вимог до програмного забезпечення», «Архітектура та проектування програмного забезпечення».

Область наукових інтересів: інформаційні технології, комп’ютерна техніка, програмування

Основні праці https://scholar.google.ru/citations?user=4-tfMgIAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224370160

ORCID iD: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-5930-4592

 

Трофименко Олена Григорівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Алгоритмізація та програмування», «Вебтехнології та вебдизайн», «Дискретні структури даних», «Вебпрограмування», «Вебдизайн та HTML-програмування», «Основи програмної інженерії».

Область наукових інтересів: інформаційні технології, кібербезпека, програмування.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=Nu1FTvYAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189319394

Web of Science: https://publons.com/researcher/4234571/olena-trofymenko

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7626-0886

 

Чанишев Рашид Ібрагімович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Інформаційні технології в юридичній діяльності», «Інформаційні технології в діяльності соціолога», «Інформаційні технології в діяльності психолога», «Інформаційні технології».

Область наукових інтересів: інформаційні технології, інформаційні технології та право, електронне урядування, апаратне забезпечення (hardware), технології комп’ютерних мереж, хмарні технології, офісні технології, інформаційна безпека, захист персональних даних, реалізація права на інформацію.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=YWEu99EAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/results/AuthorNamesList&txGid=3480083ce5217791b425774fc5d4073c#top

Web of Science: https://publons.com/researcher/3962489/rashid-chanyshev/

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3592-7223

 

Щербина Юрій Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Алгоритмізація та програмування», «Основи алгоритмізації», «Основи програмування», «Системи управління безпекою даних»

Область наукових інтересів: програмування, комп’ютерне моделювання, кібербезпека.

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3885-6747

 

Янковський Олег Георгійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Теорія алгоритмів», , «Офісні інформаційні технології», «Комп'ютерний дизайн та 3D-моделювання», «Вебтехнології та вебдизайн».

Область наукових інтересів: гібридні системи автоматичного керування, технічна діагностика стану радіоелектронних об’єктів, сучасні інформаційні технології у навчальному процесі.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=-DjYUtcAAAAJ&hl=ru&authuser=1

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8041-1843

 

Толокнов Анатолій Арнольдович – асистент кафедри

Викладає дисципліни: «Інформаційні технології», «Операційні системи», «Вебдизайн», «Розробка ігор (Gamedev)», «Розробка ігрових застосунків».

Область наукових інтересів: вебтехнології та вебдизайн.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=QukeEUQAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-2614-2109

 

Дика Анастасія Іванівна – асистент кафедри

Викладає дисципліни: «Інформаційні системи та технології», «Офісні інформаційні технології», «Охорона праця та безпека життєдіяльності».

Сфера наукових інтересів: інформаційні технології

 

Дубій Аліна Федорівна – лаборант кафедри