Персоналії
кафедри

 

Голубєва Неллі Юріївна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Викладає дисципліни: Цивільний процес, електронне судочинство, актуальні питання науки цивільно-процесуального права, Європейські стандарти у сфері цивільного судочинства, цивільне право, проблеми договірного права

Сфера наукових інтересів: Питання та проблеми, пов’язані із зобов’язальним правом, правом власності, спадковим та сімейним правом, загальнотеоретичні проблеми цивільного права та цивільно-процесуального права.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=QildxC4AAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://journals.muni.cz/mujlt/article/view/10167/10666.

Web on Science: https://doi.org/https://doi.org/10.31207/ih.v9i2.243

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3071-4990

 

Андронов Ігор Володимирович – доктор юридичних наук, професор кафедри, доцент

Викладає дисципліни: Цивільний процес, доказування та докази у цивільному судочинстві, процесуальні документи у цивільному судочинстві, актуальні питання цивільного процесуального права, європейські стандарти у сфері цивільного судочинства.

Сфера наукових інтересів: Сутність, значення та види судових рішень в цивільному процесі. Вимоги, які пред’являються до судових рішень. Законна сила судового рішення в цивільному процесі.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=iaW5Cw0AAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: http://www.jcreview.com/fulltext/197-1593071783.pdf?1594711301

Web on Science: https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/276

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-7490-3638

 

Волкова Наталія Василівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни: Цивільний процес, основи цивільного судочинства, розгляд окремих категорій цивільних справ в судах, виконавче провадження.

Сфера наукових інтересів: Питання пов’язані з інститутом представництва у суді, захистом прав та інтересів неповнолітніх осіб у цивільному судочинстві, а також питання, що стосуються розгляду справ пов’язаних з визнанням особи недієздатною та обмежено дієздатною.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=HtZd_QgAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4658

Web on Science: http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/amazonia-investiga/article/download/1659/pdf

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4346-1862

 

Гонгало Регіна Францівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни: Цивільний процес, нотаріат України, виконавче провадження, актуальні питання цивільного процесу.

Сфера наукових інтересів: Трансформація Європейського права в сучасне цивільне процесуальне законодавство України.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=xloRoz8AAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1005

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-6425-135X

 

Цал-Цалко Юлія Юліївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни: Цивільний процес, проблеми цивільного процесу, електронне судочинство

Сфера наукових інтересів: Захист прав та інтересів громадянина в суді, заочний розгляд справ в цивільному процесі, особливості наказного провадження.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=BI78hHgAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4658

Web on Science: http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/amazonia-investiga/article/download/1659/pdf

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4441-1309

 

Стоянова Тетяна Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни: Цивільний процес, електронне судочинство, виконавче провадження, розгляд окремих категорій цивільних справ.

Сфера наукових інтересів:Правова природа окремого провадження, а також процесуальні особливості розгляду справ в порядку окремого провадження.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=aQDDGkIAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: http://iushumani.org/index.php/iushumani/article/view/246

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-9696-6701

 

Островська Людмила Анатолівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, адвокат, член Адвокатського об’єднання «Партнери»

Викладає дисципліни: Цивільний процес, практика ЕСПЛ у цивільному судочинстві, новітня доктрина цивільного процесуального права, проблеми цивільного процесу.

Сфера наукових інтересів: Позови в цивільному процесі, порівняно правова характеристика європейського і українського цивільного процесуального законодавства.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=9kLI2pMAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: http://iushumani.org/index.php/iushumani/article/view/246

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4946-4044

 

Тріпульський Григорій Якович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, директор ООО «Юридичної консалтингової компанії ДЕ-ЮРЕ»  

Викладає дисципліни: Цивільний процес, процесуальні документи у цивільному судочинстві.

Сфера наукових інтересів:  Цивільний процес, податкове планування, практика у сфері нерухомості.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=HTYNpo8AAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: http://iushumani.org/index.php/iushumani/article/view/246

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2251-497Х

 

Яніцька Інна Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Викладає дисципліни: Цивільний процес, електронне судочинство, виконавче провадження, особливості  розгляду сімейних спорів.

Сфера наукових інтересів: Сімейні правовідносини пов’язані з опікою, піклуванням. Правовідносини пов’язані з усиновленням. Опіка і піклування в зарубіжних країнах. Порівняння з Україною.

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/amazonia-investiga/article/download/1659/pdf

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4729-9076

 

Апалькова Інна Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Викладає дисципліни: Цивільний процес, розгляд окремих категорій цивільних справ в судах,  доказування та докази у цивільному судочинстві.

Сфера наукових інтересів: Касаційний перегляд судових рішень Верховним Судом в еру цифрових технологій.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4gbo3LYAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/828

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-4413-6677

 

Бут Ілля Олександрович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Викладає дисципліни: Цивільний процес, практика ЕСПЛ у цивільному судочинстві, забезпечення провадження інформаційних технологій у судочинство, медіація і третейський розгляд.

Сфера наукових інтересів: Питання альтернативних засобів захисту цивільних прав, третейського розгляду цивільно-правових спорів, а також виробництв в рамках цивільного процесу, пов’язаних з третейським розглядом (оскарження рішень третейських судів та видачі виконавчого листа на примусове виконання); проблематика застосування практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві і європейських стандартів в сфері цивільного судочинства.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=aQmte7sAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: https://doi.org/https://doi.org/10.31207/ih.v9i2.243

ORCID iD: https://orcid.org/ 0000-0001-7887-3504

 

Притуляк Валерій Миколайович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, приватний виконавець

Викладає дисципліни: Цивільний процес, виконавче провадження.

Сфера наукових інтересів: Виконавче провадження, примусове виконання рішення ЄСПЛ, інститут приватних виконавців, цивільно-процесуальні відносини.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=9MQkJkYAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/amazonia-investiga/article/download/1659/pdf

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-24900225

 

Полуніна Ольга Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Викладає дисципліни: Цивільний процес, виконавче провадження.

Сфера наукових інтересів: Питання, пов’язані з роздрібну купівлю-продажем, захистом прав споживачів в суді, зобов’язальне право, а також питання, що стосуються захисту права власності.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=X_7aCukAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1069

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7062-3623

 

Іліопол Інна Михайлівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Викладає дисципліни: Цивільний процес, основи цивільного судочинства, проблеми цивільного процесу,  забезпечення провадження інформаційних технологій у судочинство.

Сфера наукових інтересів: Удосконалення базових категорій апеляційного провадження в умовах інтеграційних процесів України.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=bQNSWIMAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4658

Web on Science: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/14491

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-4853-4269

 

Дрогозюк Крістіна Борисівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Викладає дисципліни: Цивільний процес, проблеми цивільного процесу,  альтернативні засоби захисту цивільних прав.

Сфера наукових інтересів: Доказування в цивільному процесі України та Франції, порівняльна характеристика.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=J_w0i0sAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://journals.muni.cz/mujlt/article/view/10167/10666.

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4753-4590

 

Полюк Юлія Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Викладає дисципліни: Цивільний процес, проблеми цивільного процесу, виконавче провадження , розгляд окремих категорій цивільних справ в судах, альтернативні засоби захисту цивільних справ у судах.

Сфера наукових інтересів: Право на звернення до суду у цивільному судочинстві.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=73tvQX8AAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/amazonia-investiga/article/download/1659/pdf

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0842-1056

 

Сулейманова Сусанна Рефатівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Викладає дисципліни: Цивільний процес, виконавче провадження, електронне судочинство, розгляд цивільного процесуального права в умовах інтеграційних процесів в Україні.

Сфера наукових інтересів: Електронне судочинство, практика ЕСПЛ у цивільному судочинстві, розвиток цивільного судочинства в умовах інтеграційних процесів.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Xn0yW9cAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4705

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3958-5558

 

Павлова Юлія Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри, директор центру організації освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи

Викладає дисципліни: цивільний процес, докази та доказування у цивільному судочинстві.

Сфера наукових інтересівЕлектронний документ як джерело доказів у цивільному процесі.

Основні праці: http://scholar.google.com.ua/citations?user=eyQTW-gAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1069

 

Прущак Валерія Євгенівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, начальник юридичного відділу

Викладає дисципліни: цивільний процес, виконавче провадження.

Сфера наукових інтересівВрегулювання спору за участі судді у цивільному судочинстві України.

 

Московчук Дмитро Олександрович – асистент кафедри

Викладає дисципліни: Цивільний процес, нотаріат України.

Сфера наукових інтересів: Порівняльно-правова характеристика електронних доказів в Європейських країнах та країнах загального права.

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=g9bm6SoAAAAJ&hl=uk

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web on Science: https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/910

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-8977-2036

 

Сатановська Олена Валентинівна – старший лаборант кафедри

 

Гончарова Віолетта Русланівна – лаборант кафедри

 

Гутникова Олександра Сергіївна – лаборант кафедри