Персоналії
кафедри

 

Харитонов Євген Олегович – завідувач кафедри цивільного права, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Дисципліни, які викладаються: Цивільне право; Основи римського приватного права; Сучасні питання цивілістики та методологія їх дослідження; Цивільно-правовий захист права власності; Інформаційна безпека: проблеми приватного права.

Сфера наукових інтересів: теорія цивільного права, історія цивільного права, римське приватне право та його рецепція, адаптація цивільного права до приватного права Європи, ІТ-право.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=EQkWH1wAAAAJ&hl=uk&oi=sra

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221531234

Web of Science:  https://publons.com/researcher/4079271/evgen-kharytonov

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0001-5521-0839

 

Давидова Ірина Віталівна – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни, які викладаються: Цивільне право; Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; Інформаційна безпека: проблеми приватного права; Основи римського приватного права; Цивільно-правовий захист немайнових прав фізичних осіб.

Сфера наукових інтересів: правочини; недійсність правочинів в цивільному праві та європейських правових системах; ІТ-право.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RWNkC6MAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216408421&eid=2-s2.0-85083466064

Web of Science:  https://publons.com/researcher/3275387/irina-davydova/

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0001-5622-671X

 

Сафончик Оксана Іванівна – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Дисципліни, які викладаються: Цивільне право; Основи римського приватного права; Цивільно-правовий захист немайнових прав фізичних осіб; Цивільне та сімейне право; Сімейне право.

Сфера наукових інтересів: сімейні правовідносини, припинення шлюбу, зобов’язання з договорів перевезень.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=GuQDid4AAAAJ&hl=uk&oi=sra

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: https://publons.com/researcher/3274995/oksana-safonchyk

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0001-6781-8219

 

Чанишева Аліна Рашидівна – професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Цивільне право; Забезпечення виконання зобов’язань.

Сфера наукових інтересів: зобов’язальне право, засоби забезпечення виконання зобов’язань.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=QIFvQx0AAAAJ&hl=uk&oi=sra

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Web of Science: https://publons.com/researcher/4082239/alina-chanysheva/

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0001-5837-6754

 

Калітенко Оксана Михайлівна – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Цивільне право; Сучасні проблеми цивільного права та цивільного процесуального права.

Сфера наукових інтересів: сімейне право, особисті немайнові права фізичної особи, речові права.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wASycnwAAAAJ&hl=uk&oi=ao

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0003-1001-3561

 

Адамова Олена Семенівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Основи емоційного інтелекту; Управління конфліктами; Цивільне право.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, сімейне право, спадкове право, міжнародне приватне право, право інтелектуальної власності, юридична психологія.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3z6eMx0AAAAJ&hl=uk&oi=ao

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-6389-1192

 

Адаховська Надія Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, які викладаються: Цивільне право; Забезпечення виконання зобов’язань.

Сфера наукових інтересів: опіка над майном за цивільним законодавством України.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1B57CxgAAAAJ&hl=uk&oi=ao

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0001-6310-5369

 

Бабич Ірина Григорівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Цивільне право; Захист прав у цивільному праві.

Сфера наукових інтересів: римське право, зобов’язальне право, принципи права.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=M-PtXckAAAAJ

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-9874-7297

 

Берназ-Лукавецька Олена Михайлівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Цивільне право; Електронна комерція; Забезпечення виконання зобов’язань.

Сфера наукових інтересів: обмін житла (жилих приміщень): цивілістичні аспекти, договірне право.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=eYx8-XIAAAAJ&hl=uk&oi=ao

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-2133-1672    

 

Вороніна Надія Вікторівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Дисципліни, які викладаються: Цивільне право.

Сфера наукових інтересів: набуття права власності на знахідку за цивільним правом України.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=TGiCzJgAAAAJ&hl=uk&oi=ao

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0003-2363-1481

 

Глиняна Катерина Михайлівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Основи римського приватного права, Сімейне право.

Сфера наукових інтересів: приватно-правове забезпечення прав дитини в Україні.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=G7TBtvIAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216288835

Web of Science:  https://publons.com/researcher/3286824/kateryna-hlyniana/

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-1778-1021

 

Гончаренко Владислава Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Цивільне право; Сучасні проблеми цивільного права та цивільного процесуального права.

Сфера наукових інтересів: захист персональних даних, штучний інтелект.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=O0FoVpIAAAAJ&sortby=pubdate

 

Завальнюк Сергій Володимирович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Цивільне право.

Сфера наукових інтересів: аналогія права, аналогія закону, прогалини в цивільному праві.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=gOy584sAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209694043

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-3146-0216

 

Зубар Володимир Михайлович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Цивільне право; Організація роботи юридичної фірми; Цивільно-правове регулювання договорів в підприємницькій діяльності.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, сімейне право, підприємницькі договори, міжнародний арбітраж.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BVVUSWQAAAAJ

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0003-4349-068X

 

Кривенко Юлія Василівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Цивільне право.

Сфера наукових інтересів: правове регулювання діяльності громадських організацій.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZgGsS0QAAAAJ&hl=uk&oi=sra

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0001-7506-0786

 

Матійко Микола Володимирович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Цивільне право; Сучасні проблеми цивілістики та методологія їх  дослідження; Цивільно-правовий захист права власності.

Сфера наукових інтересів: функціональні аспекти цивільного права.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=BN-QLewAAAAJ&hl=uk&oi=ao

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0003-4588-2636

 

Некіт Катерина Георгіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Цивільне право; Захист прав у цивільному праві; Правові основи ІТ-бізнесу.

Сфера наукових інтересів: речові права, право власності, ІТ-право, специфічні об’єкти ІТ-права, проблеми адаптації українського законодавства до законодавства ЄС.

Основні праці: https://publons.com/researcher/3271416/kateryna-nekit/

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218798749

Web of Science:  https://publons.com/researcher/3271416/kateryna-nekit/

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-3540-350X

 

Омельчук Олександр Сергійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Основи римського приватного права; Цивільне право; Відшкодуванняя майнової та моральної шкоди; Забезпечення виконання зобов’язань; Сучасні проблеми цивільного права та цивільного процесуального права.

Сфера наукових інтересів: житлове право, цивільне право, основи римського приватного права.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6_2EEGgAAAAJ&hl=uk&oi=ao

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-0082-3619

 

Орзіх Юрій Геннадійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Відшкодування майнової та моральної шкоди; Спадкове право; Цивільне право.

Сфера наукових інтересів: спадкове право, нотаріат, нотаріальний процес, альтернативні способи вирішення спору, зобов’язальне право.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=mmORCZkAAAAJ&hl=uk&oi=sra

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0001-5680-3177

 

Токарева Віра Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Цивільне право; Страхове право; Сучасні проблеми цивільного права та цивільного процесуального права.

Сфера наукових інтересів: зобов’язальне право, страхування, страхування творів мистецтва, авторське право, ІТ-право.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&authuser=1&user=GQSJA2EAAAAJ

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-8409-1477

 

Павлова (Швидка) Вікторія Георгіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Дисципліни, які викладаються: Цивільне право.

Сфера наукових інтересів: договірне право.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=auFrApwAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

Байталюк Дарія Русланівна – асистент кафедри

Дисципліни, які викладаються: Цивільне право; Сімейне право.

Сфера наукових інтересів: питання та проблеми цивільного права.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=B1v-JY4AAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

Баурда Марія Михайлівна – асистент кафедри

Дисципліни, які викладаються: Цивільне право.

Сфера наукових інтересів: зобов’язальне право, право інтелектуальної власності.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ee1-xWsAAAAJ

 

Спасова Катерина Іванівна – асистент кафедри

Дисципліни, які викладаються: Цивільне право; Сімейне право.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми цивільного права,  ІТ-право, відшкодування шкоди за законодавством України та країн ЄС.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RnsdRwQAAAAJ&hl=uk&oi=sra%20-

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-8126-2306

 

Розумейко Дмитро Олексійович – асистент кафедри

Дисципліни, які викладаються: Цивільне право; Сімейне право; Основи римського приватного права.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми цивільного права, ІТ-право, стартапи: цивілістичний аспект.

 

Лоншакова Валерія Сергіївна – лаборант кафедри

Сфера наукових інтересів: Правові проблеми в сфері ІТ.

 

Красова Вікторія Віталіївна – лаборант кафедри

Сфера наукових інтересів: Правові проблеми в сфері ІТ.