Персоналії
кафедри

 

Стрельцов Євген Львович – завідувач кафедри кримінального права, доктор юридичних наук, доктор теології, професор, член-кореспондент Національної академії Правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, повний кавалер ордена «За заслуги»

Член Робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президенті України (Наказ Президента України № 584/2019 від 7 серпня 2019 року).

Закінчив юридичний факультет Одеського державного (нині – національного) університету імені І. І. Мечникова (1973). Закінчив аспірантуру Харківського юридичного інституту (1976-1980), кандидатську дисертацію «Кримінальна відповідальність за обман замовників» захистив в 1981 році. Науковий керівник: Герой України, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України В.В. Сташис (1925-2011). Вчене звання доцента отримав у 1985 році. У 1989-1992 роках навчався в докторантурі Української юридичної академії (нині – НПУ імені Ярослава Мудрого), докторську дисертацію «Кримінальна відповідальність за злочини у підприємництві» захистив в 1992р . Науковий консультант: Герой України, академік НАН України та НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України В.Я. Тацій. Вчене звання професора отримав у 1995 році. Закінчив докторантуру Української богословської академії (2007-2009), в 2010 році захистив докторську дисертацію з отриманням Хреста доктора теології. Член-кореспондент Національної академії правових наук України (2010).

Напрями наукових досліджень: теорія і філософія права, теологія, методологія, міжнародне, іноземне і національне кримінальне право і кримінологія, соціологія права. Автор понад 350 наукових робіт, присвячених загальним і галузевим проблемам права, в тому числі 25 монографій (шість особистих і дев’ятнадцять  колективних), 23 найменування навчальної літератури: підручники, курси лекцій і навчальні посібники, серед яких: відповідальний редактор та співавтор восьмі видань фахового підручника з кримінального права, якій був визнаний лауреатом 5-го Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання. До трьох його книг передмову написали закордонні професори: «Економічна злочинність в Україні». Курс лекцій. Одеса, Бахва, 1997. - 576 стор. - декан юридичного факультету, зав кафедрою кримінального права та процесу університету м Пассау, доктор юридичних наук, професор Мартін Фінке (Федеративна Республіка Німеччина); «Економічні злочини: внутрідержавні та міжнародні аспекти». Одеса, Астропринт, 2000. - 472 стор. - співдиректор офісу Міжнародної кримінальної юстиції Іллінойського університету доктор юридичних наук, професор Джес Мегхам (Чикаго, США); «Релігійні традиції в світській державі». Книга «Економічні злочини: внутрідержавні та міжнародні аспекти», передмову проф. Джесса Мегха (США), визнана лауреатом 3-го Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання за «актуальність і якість дослідження», а книга «Господарські злочини» знаходиться в бібліотеці Конгресу США. За результатами рейтингового опитування вісім разів входив до числа авторів, що мають кращі публікації в загальноукраїнських виданнях.

Викладає два курси: 1) право міжнародної відповідальності і 2) економічні злочини: міжнародне та національне визначення.

Переможець трьох найбільш престижних міжнародних наукових конкурсів: Фулбрайтівського конкурсу США (1998-1999), конкурсів Німецького офісу академічних обмінів (DAAD) у 2001 р. і Німецького наукового товариства імені Макса Планка ( 2009, 2013, 2017). Неодноразово запрошувався для читання лекцій в університети Федеративної Республіки Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Канади, Угорщини та ін. Має публікації в зарубіжних наукових виданнях.

Засновник і керівник наукової школи «Основні інститути і тенденції розвитку законодавства кримінально-правового напрямку» Під його керівництвом захищено 5 докторських та 36 кандидатських дисертації з кримінального та міжнародного права. Член кількох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій.

Науковий редактор наукового журналу Вісник Південного регіонального центру Національної академії Правових наук України, член редакційних колегій ще 4-х українських наукових журналів і одного закордонного.

Керівник авторських колективів і співавтор багатьох  науково-практичних коментарів до законодавства, в тому числі: 9 видань науково-практичного коментаря до Кримінального кодексу України, 3-х  коментарів до законодавства про запобігання та протидію корупції,  кримінального процесуального кодексу, Законів України: «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про міліцію» та ін.

Віце-президент Української кримінологічної асоціації; член асоціації кримінального права України; член асоціації міжнародного права України, член Національної спілки журналістів України.

Державне визнання заслуг: Заслужений діяч науки і техніки України (2002); Повний кавалер ордена «За заслуги» (2014, 2009, 2006), нагороджений ще сімома державними нагородами.  Має відзнаки Президента України: ювілейну медаль «Двадцять п’ять  років незалежності України» (2017) та ювілейну медаль «Двадцять років незалежності України» (2012),   Подяку Кабінету Міністрів України (2008), Подяку Міністра юстиції (2017).

У 1997 році отримав знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України».

Нагороджений почесними знаками: а) Голови Одеської обласної державної адміністрації (2007); б) знаком «Антон Макаренко» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2005). У 2005 р. Одеською міською радою визнано Одеситом року в номінації «Інтелект Одеси» з врученням почесного знаку «Кришталева Перлина». У 2009 році нагороджений знаком «Подяка» Одеського міського голови. У 2021 році отримав Почесну відзнаку 1 ступеня Національного університету «Одеська юридична академія».

Визнаний переможцем Міжнародного рейтингу досягнень і популярності, який проводився Інвестиційним форумом «Мир. Європа. Україна», і нагороджений орденом «За видатні досягнення» 1 ступеня (2003). За результатами рейтингового опитування  понад 400-тисячної  читацької аудиторії друкованих видань «Аргументи і факти в Україні», «КП в Україні»,  «Наше місто», «Теленеделя» і ін., визнаний «Юристом року» Півдня України (2018). Визнаний Союзом юристів України «видатним науковим діячем» (2017).

За вагомий особистий внесок у розвиток богословської науки нагороджений: а) орденом «Нестора Літописця» 2-го ступеня (2011); б) орденом Святителя Димитрія» (2013); в) медаллю «Святого Андрія Первозданного» 2-го ступеня (2010).