Персоналії
кафедри

 

Стрельцов Євген Львович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доктор теології, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, повний кавалер ордена «За заслуги»

Напрямок наукових інтересів: кримінальне право та його основні складові, поняття та ознаки кримінального правопорушення, злочини проти власності, злочини в сфері господарської діяльності, злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Викладає дисципліни: «Кримінально-правова охорона економіки», «Кримінально-правова охорона власності та економічної діяльності».

Публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

https://tlq.ilaw.cas.cz/index.php/tlq/article/view/419

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=t8UyJQoAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus:  Scopus Author ID: 57218791734

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8156-0285

 

Мирошниченко Наталія Анатоліївна – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України

Напрямок наукових інтересів: проблеми Загальної частини кримінального права та кримінально-правові проблеми боротьби з поширенням наркоманії.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (частина Загальна)».

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=U7Lmwk0AAAAJ

 

Туляков Вячеслав Олексійович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України.

Напрямок наукових інтересів: кримінальний закон і кримінальна відповідальність, флософія та соціологія кримінального права і заходів кримінально-правового впливу, права людини та кримінальна політика, євроінтеграція, віктимологія.

Викладає дисципліни: «Парадигми кримінального права», ‘Criminal law" {General Part) in English.

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=7oBq3ZAAAAAJ

Профілі у міжнародних наукометричних базах:
Scopus: Scopus Author ID: 36163742000 (http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=36163742000&partnerID=MN8TOARS)
Web of Science: https://publons.com/researcher/1457251/viacheslav-tuliakov/
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-2716-7244
TUBE Channel: https://www.youtube.com/playlist?list=PLT-eFDRSEgMPmnpgK1qm_cUeYE1k0TKpl

 

Полянський Євген Юрійович – професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент

Напрямок наукових інтересів: кримінально-правовий примус в західній юриспруденції.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч. Загальна)».

 

Коломієць Юлія Юріївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Напрямок наукових інтересів: кримінально-правова ідеологія.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч.Особлива)», «Кримінальне право (ч. Загальна)», «Кримінальна політика». 

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=dMTSA04AAAAJ

 

Колодін Денис Олексійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, декан факультету цивільної та господарської юстиції

Напрямок наукових інтересів: кримінальна відповідальність за фальсифікацію підсумків

голосування на виборах і референдумі.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч. Загальна)», «Кримінальне право (ч. Особлива)»

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=eet5tMIAAAAJ&hl=ru

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus:  Scopus Author ID: 57212657076

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0001-6368-0849

 

Хімченко Світлана Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Напрямок наукових інтересів: кримінально-правові проблеми боротьби зі злочинами в сфері медичної діяльності.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч. Особлива)», с\к «Проблеми сучасного кримінального права».

 

Чугуніков Ігор Іванович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Напрямок наукових інтересів: юридичні особи як суб'єкти кримінальних правовідносин.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (Загальна та Особлива частини)», с\к «Кримінальна політика».

 

Горбачова Ірина Михайлівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Напрямок наукових інтересів: покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, заходи безпеки та виправлення, компенсаційні та реституційних заходи, захист прав потерпілого кримінально-правовими засобами.

Викладає дисципліни: «Захист національної, громадської та інформаційної безпеки кримінально-правовими засобами)», «Сучасні проблеми кримінального права та кримінально-процесуального права», «Кримінальне право (ч. Особлива)»

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=PM0sff0AAAAJ

Публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/34711

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-7804-5984

 

Абакіна-Пілявська Людмила Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Напрямок наукових інтересів: інститут причетності до злочину в кримінальному праві України, злочини у сфері економіки, економічна злочинність.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право». 

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ghl16UQAAAAJ

 

Бабиніна (Бухтіярова) Катерина Станіславівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Напрямок наукових інтересів: кримінально-правова політика України; девіантність; злочин; покарання; заходи не карального впливу; духовна безпека.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право».

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=Ta3k8LYAAAAJ

 

Берш Анастасія Яківна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Напрямок наукових інтересів: примусові заходи медичного характеру.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (Загальна та Особлива частина)», с\к «Кваліфікація злочинів у сфері економіки», с\к «Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та громадської безпеки», с\к «Сучасні проблеми Загальної частини кримінального права».

 

Бойченко Віталій Петрович – асистент кафедри, заступник директора училища №3

Напрямок наукових інтересів: антропологія кримінального права

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (Загальна та Особлива частина)», с\к «Сучасні проблеми кримінального права», с\к «Кваліфікація злочинів в сфері ІТ-технологій».

 

Гуменюк Віталій Васильович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Напрямок наукових інтересів:диспозитивні норми у кримінальному праві України

Викладає дисципліни: «Кримінальне право». 

Публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-1-174-181

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0003-4465-763X

 

Гуртовенко Олег Леонтійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Напрямок наукових інтересів: методологія наукового пізнання, філософія права, загальна теорія права, юридична герменевтика, кримінологія, віктимологія, кримінальне право.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч. Особлива)», «Кримінальне право зарубіжних країн, «Сучасні проблеми кримінального права та кримінально-процесуального права»

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=bVi0Ar8AAAAJ

 

Дмитрук Михайло Михайлович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Напрями наукових інтересів: кримінальний проступок і його ознаки, відповідальність за злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та злочину в сфері IT-технологій.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч. Загальна)», «Кримінальне право (ч. Особлива)», «Сучасні проблеми кримінального та кримінально-процесуального права», «Захист прав ЄСПЛ у кримінальному праві» 

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=GY3F6l0AAAAJ&hl=ru

Публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/34711

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-7170-2144

 

Кедик Вероніка Петрівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри

Напрямок наукових інтересів: проблеми Загальної частини кримінального права, принципи кримінального права.

Викладає дисципліни: «Кримінально-правова охорона прав і свобод людини та громадянина»,  «Кримінальне право (ч. Загальна)», «Кримінальне право (ч. Особлива)», «Кримінально-правова охорона здоров'я населення», «Кримінально-правова охорона прав і свобод людини та громадянина», «Кримінально-правова охорона прав і свобод людини».

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=eJ9B0sQAAAAJ

 

Кузьмін Едуард Едуардович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Напрямок наукових інтересів: міжнародне, закордонне і національне кримінальне право, право збройних конфліктів.

Викладає дисципліни: «Захист прав в кримінальному праві», «Захист прав ЄСПЛ в кримінальному праві», «Сучасні проблеми кримінального права та кримінально-процесуального права», «Кримінальне право (ч. Особлива)». 

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=cxYd2pkAAAAJ&hl=ru

Публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

Scopus: Scopus Author ID: 57215500657

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-9953-8008

Web of Science: https://publons.com/researcher/1934530/eduard-kuzmin/

 

Ободовский Олександр Васильович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Напрямок наукових інтересів: проблеми Загальної частини кримінального права України.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (частина Загальна)»

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=G8JhlJQAAAAJ&hl=uk

 

Оцяця Анастасія Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Напрямок наукових інтересів: принципи кримінального права

Викладає дисципліни: «Кримінальне право». 

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=dQOzS5oAAAAJ

Публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/34711

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0003-2203-4861

 

Степаненко Оксана Василівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Напрямок наукових інтересів: принципи кримінального права, кримінально-правова політика, кримінальну законотворчість.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч.Особлива) », «Сучасні проблеми кримінального права та кримінально-процесуального права».

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=zmij0yMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

https://doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.32

https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.31

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4677-9868

 

Тавлуй Олена Вікторівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Напрямок наукових інтересів: кримінально-правова охорона інституту усиновлення та інших форм сімейного виховання.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч. Особлива)», «Сучасні проблеми кримінального права та кримінально-процесуального права».

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=VtULPdsAAAAJ

Публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0503-2354

 

Тімофєєва Лілія Юрійовна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Напрямок наукових інтересів: принципи кримінального права

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (ч. Особлива)», «Сучасні проблеми кримінального права та кримінально-процесуального права», «Кваліфікація злочинів проти правосуддя».

Основні праці: https://scholar.google.ru/citations?user=IeDu7dYAAAAJ&hl=ru

Публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1554, https://doi.org/10.34069/AI/2021.38.02.16 (Web of Science Core Collection)

 

Хільченко Анастасія Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Напрямок наукових інтересів: призначення покарання та інших заходів кримінально-правового характеру; суддівський розсуд в кримінальному праві.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (частина Загальна)», «Правові проблеми антикорупційної політики».

Основні праці: https://scholar.google.com/citations?user=e9BsjloAAAAJ&hl=uk&authuser=2

Публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/34711

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/5/49.pdf

Профілі у міжнародних наукометричних базах:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-2997-3354

 

Шостак (Поліщук) Олена Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Напрямок наукових інтересів: кримінально-правова політика, порівняльне кримінальне право, приватне і публічне в кримінальному праві, примирення, медіація, відновне правосуддя, потерпілий, криміналізація, декриміналізація, пеналізація, міжнародне та європейське кримінальне законодавство, кримінально-правові новації.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (частина Загальна)».

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?user=7hQ3DZUAAAAJ&hl=uk

 

Данильченко Інга Робертівна – асистент кафедри

Напрямок наукових інтересів: проблеми Особливої ​​частини кримінального права, насильство в сім'ї: кримінально-правова характеристика.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право (Загальна частина)», «Сучасні проблеми кримінального права та кримінально-процесуального права».

Основні праці: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=e5g7TXUAAAAJ

 
Матвійчук Мар'яна Петрівна – лаборант кафедри
 
Павлова Олександра Сергіївна – лаборант кафедри