ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ
І ДОКТОРАНТУРИ

 

З метою організації якісного освітнього процесу кафедри Національного університету «Одеська юридична академія» (далі –Університету) систематично проводять  тематичні  позаурочні  навчальні  заходи  за  участі  аспірантів Університету.

Кафедра політичних теорій, завідувачем якої є д.і.н., проф. Кормич Людмила Іванівна, провела позаурочні навчальні заходи, присвяченні наступним темам:

Круглий стіл: «Етико-моральні особливості здійснення наукових досліджень».

Засідання навчально-дискусійного клубу: «Психологічні аспекти політичної культури».

«Демократичний транзит з позицій безпеки та розвитку: український та зарубіжний досвід»: презентація колективної монографії кафедри.

Науково-практичний семінар: «Політико-комунікативні особливості національної ментальності».

За результатами  аналізу проведеного опитування відділом аспірантури та докторантури, завідувач кафедри політичних теорій задоволена результатом участі аспірантів в позаурочних навчальних заходах.