КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ТА КРИМІНАЛІСТИКИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ НУ «ОЮА»

 

Контактна інформація:

76006, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13, к. 208.

E-mail: crimproc_if@onua.edu.ua

Графік роботи кафедри:
понеділок – п’ятниця 9:00-17:00

КОВАЛЬЧУК
Сергій Олександрович
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, доцент

Кафедра кримінального процесу та криміналістики входить до складу Івано-Франківського юридичного інституту і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання.

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в сфері кримінального процесу та криміналістики, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін, як: «Автоматизоване робоче місце слідчого та детектива», «Виявлення та розслідування злочинів у сфері ІТ технологій», «Виявлення та розслідування корупційних злочинів», «Виявлення та розслідування корупційної та організованої злочинної діяльності», «Досудове розслідування», «Електронне судочинство», «Інформаційні технології в юридичній діяльності», «Криміналістика», «Кримінальний процес», «Методика і тактика розслідування злочинів, «Основи оперативно-розшукової діяльності», «Основи слідчої діяльності», «Повноваження слідчого судді», «Поліграф як засіб дослідження особистості у кримінальному провадженні», «Права людини у сфері кримінальної юстиції», «Прийняття кримінально-процесуальних рішень», «Проведення слідчих (розшукових) дій», «Прокуратура України», «Процесуальне керівництво у досудовому провадженні», «Психологія слідчої та оперативно-розшукової діяльності», «Складання процесуальних документів у досудовому розслідуванні», «Сторона обвинувачення у кримінальному провадженні», «Судове провадження», «Судові експертизи», «Судові рішення у кримінальному провадженні», «Теорія доказів у кримінальному провадженні», «Теорія та практика реалізації кримінально-процесуальних актів».