КАФЕДРА ТРУДОВОГО ПРАВА
ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

м. Одеса, вул. Академічна, 9, каб. 49
(048) 719-88-33

trudovoe_pravo@onua.edu.ua

trudovoe_pravo@ukr.net

Графік роботи кафедри з 9.00 до 17.00

Індивідуальні консультації викладачів:
по понеділках з 15.00 до 17.00
по п’ятницях з 14.00 до 16.00

 

ЧАНИШЕВА
Галина Іванівна
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, професор

Кафедра трудового права та права соціального забезпечення була створена в 1997 році на базі кафедр аграрного, екологічного і трудового права Юридичного інституту Одеської державної юридичної академії.

Зі створенням у квітні 2002 року соціально-правового факультету кафедра разом з кафедрами національної економіки та правової інформатики увійшла до складу соціально-правового факультету, створеного з метою підготовки фахівців з вищою юридичною освітою для роботи в соціальній сфері.

На кафедрі чітко визначилися основні напрями підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері праці, зайнятості та соціального захисту населення. Навчальними дисциплінами кафедри є «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Соціальний захист окремих категорій осіб», «Соціальне страхування», «Охорона сім’ї та дитинства», «Регулювання праці окремих категорій працівників», «Медичне право», «Забезпечення прав у соціальній, аграрній, земельній та екологічній сфері», «Реформа трудового права та соціального законодавства в умовах євроінтеграції», «Міжнародне трудове право», «Захист прав ЄСПЛ Ч. 2», «Культура юридичних дебатів», «Професійний добір менеджера», «Захист прав у сфері праці», «Професійний розвиток юриста», «Забезпечення зайнятості та працевлаштування», «Судовий захист прав у сфері праці», «Захист прав ЄСПЛ у сфері праці», «Якісний юридичний текст», «Соціальне право ЄС», «Договори у сфері праці та соціального забезпечення», «Правові основи менеджменту», «Самоменеджмент», «Відповідальність менеджера», «Охорона праці та безпека життєдіяльності», «Професійна (службова) кар’єра», «Відповідальність за порушення законодавства про працю», «Захист трудових і соціальних прав», «Конкурентоспроможність на ринку праці», «Корпоративна культура».