КАФЕДРА
МОРСЬКОГО ТА МИТНОГО ПРАВА

 

Адреса: 65009, г. Одесса, ул. Академічна, 2, каб. 305
Телефон: (048) 719-88-12

https://www.facebook.com/onua.kmtp.ua/

E-mail: kmtp@onua.edu.ua
Графік роботи кафедри: пн. - пт. 8.30 - 18.00

Графік явочних днів викладачів кафедри
пн. 15.00 - 17.00
пт. 14.00 - 16.00

КОРМИЧ
Борис Анатолійович
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, професор
Заслужений юрист України

Кафедра морського та митного права входить до складу судово-адміністративного факультету і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах та інститутах Національного університету «Одеська юридична академія».

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в сфері морського, митного, інформаційного та транспортного права, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: «Морське право», «Портове право», «Міжнародне морське право», «Морське приватне право», «Забезпечення безпеки мореплавства», «Морська політика України», «Митне право», «Митне право ЄС», «Міжнародне митне право», «Митне право та протидія контрабанді», «Організація митного контролю», «Інформаційне право», «Транспортне право».

Зміст дисциплін зосереджено на формуванні у студентів системи теоретичних знань і набутті практичних навичок з правового забезпечення морської, морегосподарської, інформаційної діяльності, державної митної справи, роботи транспортного комплексу з урахуванням міжнародних та європейських стандартів, а також пріоритетів реформування українського законодавства і правозастосовної практики, визначених Угодою про асоціацію України і ЄС 2014 року.

Набір навчальних дисциплін сформований з урахуванням специфіки кожного факультету (інституту) НУ «ОЮА».