КАФЕДРА
МОРСЬКОГО ТА МИТНОГО ПРАВА

 

Адреса: 65009, г. Одесса, ул. Академічна, 2, каб. 305
Телефон: (048) 719-88-12

https://www.facebook.com/onua.kmtp.ua/

E-mail: kmtp@onua.edu.ua
Графік роботи кафедри: пн. - пт. 8.30 - 18.00

Графік явочних днів викладачів кафедри
пн. 15.00 - 17.00
пт. 14.00 - 16.00

КОРМИЧ
Борис Анатолійович
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, професор
Заслужений юрист України

Кафедра морського та митного права входить до складу судово-адміністративного факультету і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах та інститутах Національного університету «Одеська юридична академія».

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в сфері морського, митного, інформаційного та транспортного права, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: Митне право; Міжнародне митне право; Інформаційне право; Морське право; Портове право; Міжнародне морське приватне право; Морське і митне право; Транспортне право; Митне право ЄС; Європейське митне на податкове право; Морське приватне право; Організація митного контролю; Транспортне право ЄС.

Зміст дисциплін зосереджено на формуванні у студентів системи теоретичних знань і набутті практичних навичок з правового забезпечення морської, морегосподарської, інформаційної діяльності, державної митної справи, роботи транспортного комплексу з урахуванням міжнародних та європейських стандартів, а також пріоритетів реформування українського законодавства і правозастосовної практики, визначених Угодою про асоціацію України і ЄС 2014 року.

Набір навчальних дисциплін сформований з урахуванням специфіки кожного факультету (інституту) НУ «ОЮА».