КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

 

Адрес: 65009, г. Одесса, ул.Академічна, 2, каб. 405
Телефон: (048)719-88-15
E-mail: constitutional_law@onua.edu.ua  

Графік работи кафедри:
пн. – пт. 8.30 – 18.00

Розклад обов’язкових консультацій
викладачів кафедри: 
понеділок з 15.00-17.00; 
п’ятниця з 14.00-16.00

 

ТЕРЛЕЦЬКИЙ
Дмитро Сергійович
завідувач кафедри
кандидат юридичних наук, доцент

Кафедра конституційного права входить до складу судово-адміністративного факультету і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах та інститутах Національного університету «Одеська юридична академія».

Основна мета роботи кафедри – беручи участь у професійній підготовці фахівців-юристів сприяти вихованню у них поваги до Конституції України, прав людини, а також розумінню основоположних принципів конституціоналізму, основ організації державної влади та місцевого самоврядування.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: Конституційне право України; Проблеми конституційного права; Проблеми конституційного процесу; Конституційне гуманітарне право; Конституційне право зарубіжних країн; Сучасний конституціоналізм в Україні; Конституціоналізм та конституційна аксіологія; Конституційна юстиція; Конституційне процесуальне право України; Муніципальне право України; Державне керівництво в соціально-культурній сфері; Виборча інженерія; Виборче право та технології; Права людини в Україні; Нормотворча діяльність.

Зміст дисциплін, що викладаються на кафедрі, зосереджений на сучасних проблемах конституційного та муніципального права в Україні та в зарубіжних країнах.

Кафедра має аспірантуру і докторантуру за спеціальністю 12.00.02- муніципальне право; конституційне право.