КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ТА
ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ
НУ «ОЮА»

 

 

76006, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13, к. 408.

E-mail: generlaw_if@onua.edu.ua.

Графік роботи кафедри:
понеділок – п’ятниця - 9:00-17:00.

Коритко
Лілія Ярославівна
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, доцент

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів денної та заочної форм навчання Івано-Франківського інституту Національного університету «Одеська юридична академія».

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів у сфері загальнотеоретичної юриспруденції, історико-правових та філософських, дисциплін, політології, мови, підготовка висококваліфікованих фахівців, а також участь у науково-дослідній роботі Івано-Франківського інституту та університету.

Дисципліни, викладання яких забезпечується викладачами кафедри: Кафедра загальноправових та гуманітарних дисциплін забезпечує викладання наступних дисциплін: «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Загальнотеоретична юриспруденція», «Методологія юриспруденції», «Судова медицина та психіатрія», «Церковне право», «Правоохоронна та правозахисна система України», «Порівняльне правознавство», «Логічне мислення», «Практична логіка», «Історія української культури», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Латинська мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Основи соціальних комунікацій», «Філософія», «Соціально-політичні процеси», «ІТ-право», «Основи правових досліджень, аналізу та письма», «Професійна етика юриста», «Етика за професійним спрямуванням», «Професійна етика працівників правоохоронних органів», «Фізичне виховання», «Юридична психологія», «Фізичне виховання (спеціальна підготовка)».

Зміст дисциплін зосереджено на формуванні у студентів системи теоретичних знань і набутті практичних навичок у сфері загальноправових та гуманітарних дисциплін, вдосконаленні іноземних мов.