КАФЕДРА
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Адреса: 65009, м. Одеса, вул.Академічна, 9, каб. 54

Телефон: (048) 719-88-21

E-mail: еconomiк@onua.edu.ua

Графік роботи кафедри:
пн.-пт.  8.30 - 17.00

Графік явочних днів викладачів кафедри
Пн. 15.00 - 17.00
ПТ. 14.00 - 16.00

КІБІК
Ольга Миколаївна
завідувач кафедри
доктор економічних наук, професор

Кафедра національної економіки здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах і в центрах Національного університету «Одеська юридична академія».

Персоналом кафедри забезпечується викладання економічних дисциплін на всіх факультетах і в інститутах Національного університету «Одеська юридична академія». Склад та зміст курсів, які викладаються, постійно розвиваються відповідно до сучасних вимог, одночасно вдосконалюється рівень їх методичного забезпечення.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: Основи економіки; Економіка та врядування; Актуальні проблеми міжнародної економіки та бізнесу; Менеджмент; Стратегічний менеджмент; Проектний менеджмент; Менеджмент організацій; Маркетинг; Макро- та мікроекономіка; Управління ресурсами; Управління морегосподарським комплексом; Управління туристично-рекреаційним комплексом; Управлінський аналіз та прийняття  управлінських рішень; Управління змінами; Міжнародна економіка; Розробка конкурентної стартегії (тренінг-курс); Створення власного бізнесу (тренінг-курс); Розвиток напрямів та інструментів міжнародного бізнесу (тренінг-курс); Економіка та управління бізнес-структурою; Антикризове управління; Фінанси, гроші, кредит; Фінансовий менеджмент; Економічна безпека; Розробка та реалізація стратегічних рішень; Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами; Бухгалтерський облік; Державне управління розвитком морегосподарського комплексу;  Економічні основи реклами та ПР; Стратегія регіонального розвитку та ефективне місцеве самоврядування.