КАФЕДРА
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

 

65009, м. Одеса, вул. Академічна 2, каб. 508

тел. 048 719 88 09,

E-mail: crimlaw@onua.edu.ua

Страница в сети instagram - crimlaw_nuoua

Графік явочних днів викладачів кафедри
Понеділок: 15.00-17.00
П’ятниця: 14.00-16.00

Календарний план роботи кафедри
Понеділок – п’ятниця с 08.30 до 17.30

СТРЕЛЬЦОВ
Євген Львович
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, доктор теології, професор
член-кореспондент Національної академії Правових наук України
Заслужений діяч науки і техніки України

Кафедра кримінального права входить до складу Факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах та інститутах Національного університету «Одеська юридична академія».

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в сфері кримінального права, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Професорсько-викладацький склад кафедри викладає такі дисципліни: «Кримінальне право ч. Загальна і ч. Особлива» та спецкурси «Кримінальна політика», «Сучасні проблеми кримінального права та кримінального-процесуального права»,  «Міжнародне кримінальне право», «Захист прав ЄСПЛ в кримінальному праві», «Кримінальне право зарубіжних країн», «Кримінально-правова охорона прав і свобод людини і громадянина», «Кваліфікація злочинів проти правосуддя», «Захист національної, громадської та інформаційної безпеки кримінально-правовими засобами», «Кримінально-правова охорона прав та свобод людини», «Кваліфікація злочинів проти особи», «Кримінально-правова охорона економіки», «Кримінально-правова охорона власності та економічної діяльності», «Кримінально-правова охорона здоров’я населення», «Кримінальна політика», «Парадигми кримінального права», «Сучасні питання кримінально-правової охорони особистості» та ін.

Набір навчальних дисциплін сформований з урахуванням специфіки кожного факультету (інституту) НУ «ОЮА».