КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

 

65009, м. Одеса, вул. Академічна 2, каб. 508

тел. 048 719 88 09, crimlaw@onua.edu.ua

Графік явочних днів викладачів кафедри
Понеділок: 15.00-17.00
П’ятниця: 14.00-16.00

Календарний план роботи кафедри
Понеділок – п’ятниця с 08.30 до 18.00

СТРЕЛЬЦОВ
Євген Львович
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, доктор теології, професор
член-кореспондент Національної академії Правових наук України
Заслужений діяч науки і техніки України

Кафедра кримінального права входить до складу Факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах та інститутах Національного університету «Одеська юридична академія».

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в сфері кримінального права, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Професорсько-викладацький склад кафедри викладає такі дисципліни: «Кримінальне право ч. Загальна і ч. Особлива» та спецкурси «Злочини проти національної безпеки України», «Кваліфікація злочинів у сфері економіки», «Проблеми Загальної частини кримінального права України», «Парадигма кримінального права», «Підстави кримінальної відповідальності», «Кваліфікація злочинів проти правосуддя», «Сучасні проблеми Особливої частини кримінального права», «Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки та електронні докази», «Кваліфікація кримінальних злочинів проти особи», «Кримінальна політика», «Кваліфікація майнових злочинів», «Відповідальність за злочини проти громадської безпеки та громадського порядку», «Правові проблеми антикорупційної політики», «Відповідальність за злочини проти громадської безпеки та громадського порядку», «Кримінальне право зарубіжних країн», «Конвенційні злочини: проблеми визначення та імплементації», «Кримінально-правова охорона прав і свобод людини» та ін.

Набір навчальних дисциплін сформований з урахуванням специфіки кожного факультету (інституту) НУ «ОЮА».