НОВИНИ
УНІВЕРСИТЕТУ

 

Викладачі і студенти Національного університету «Одеська юридична академія» продовжують здійснювати активну наукову діяльність, про успіхі та результативність якої свідчать численні тематичні заняття, конференції, круглі столи, вебінари організовані як на базі університету, так і в тісній співпраці з іншими освітніми закладами та установами. Так, нещодавно відбувся вебінар студентського наукового гуртка кафедри психології на тему «Особистість в умовах екзистенційних загроз. Психопрофілактика та психокорекція кризових станів людини».

Студентський науковий гурток «Всесвіт психея - Universe psyche» функціонує як компонент позааудиторної навчально-виховної та науково-дослідної роботи здобувачів, засідання якого проходять на українській та англійській мовах. Вже стало традицією проведення відкритих заходів наукового гуртка із запрошенням різних фахівців і гостей. І цього разу на вебінарі були присутні випускники шкіл та фахівці, які цікавляться тематикою екстремальної та кризової психології, надання психологічної допомоги людям в умовах воєнного часу. З огляду на це, проведений вебінар мав не лише навчально-науковий, а й просвітницький і профорієнтаційний характер.

Відкрив вебінар завідувач кафедри психології доктор психологічних наук, професор Василь  Лефтеров, який зазначив, що студентський науковий гурток це постійно діючий науково-дослідний та творчий майданчик для апробації і презентації студентських наукових пошуків, який сприяє оволодінню професією. Модератор вебінару - доцент кафедри психології Тетяна Третьякова, разом із співкерівниками гуртка доцентами Анастасією Куровою та Катериною Лазор організували доповіді та жваву дискусію, а сповнені дослідницького ентузіазму здобувачі – майбутні психологи, ділилися своїм науково-практичними здобутками з надзвичайно актуальних і цікавих проблем сучасної психології.

Нинішній світ постійно виводить людину далеко за межі її зони психологічного комфорту, а ті події, що розгортаються на наших очах саме зараз, залишають мало місця для пошуку психологічної рівноваги як такої. Саме тому тематика презентованих доповідей на вебінарі набула особливої актуальності. Зокрема були розглянуті питання щодо психічних реакції дітей на стрес війни, психологічної природи скорботи, горя, паніки, стресових та кризових ситуації і форм реагування на них, стадій розвитку і шляхів подолання посттравматичних стресових розладів, прийомів і методів надання психологічної підтримки тощо.

Свої доповіді під час вебінару представили студенти другого курсу бакалавріату Анастасія Ігнатюк та молодшого бакалавріату Тамара Корнієнко, студенти третього курсу бакалавріату Ельга Грюнауер, Катерина Мороз та Марина Мельникова, студент першого курсу магістратури Ігор Родін. Доповідачі підійшли до справи ретельно та відповідально: кожна доповідь супроводжувалася презентаційним матеріалом, що висвітлює подану інформацію повно та системно, а слухачі мали можливість задати питання й отримати кваліфіковану відповідь.

Слід зазначити, що в Національному університеті «Одеська юридична академія», майже с перших днів оголошення венного стану організовано надання безоплатної психологічної допомоги населенню. До складу групи волонтерів-психологів увійшли досвідчені фахівці-практики - викладачі кафедри психології, практикуючі психологи - партнери університету, а також випускники та студенти НУ «ОЮА» за спеціальністю «Психологія». За два місяці війни сотні громадян, в тому числі студенти, працівники університету та їх рідні отримали кваліфіковані психологічні консультації, психотерапевтичну допомогу. Крім цього, з метою профілактики професійного вигоряння психологів, яку надають психологічні послуги в сучасних умовах, організовано постійно діючий онлайн-тренінг “Практикум для фахівців психологічної допомоги”.

В цьому контексті, проведений науковий вебінар є одним з численних свідчень формування та успішного функціонування потужної наукової і практичної школи в галузі психології в Національному університеті «Одеська юридична академія».