НОВИНИ
УНІВЕРСИТЕТУ

 

Наприкінці березня – початку квітня на факультеті психології, політології та соціології відбулися ярмарки вибіркових дисциплін для студентів. Студенти соціологи та політологи вже реалізували своє право на вибір дисциплін, а тепер прийшла черга студентів-психологів.

Такий щорічний захід проходить за ініціативи та усебічної підтримки Президента Національного університету «Одеська юридична академія», академіка С.В. Ківалова. Ярмарок допомагає студентам визначитися з навчальними дисциплінами, які вони вивчатимуть в межах освітньої програми.

Вибіркові дисципліни - це дисципліни вільного вибору студентів. Згідно ст.62 Закону України «Про вищу освіту», студенти мають право на вибір навчальних дисциплін в обсязі, який представляє не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС.

Ярмарок вибіркових дисциплін відбувся в онлайн-режимі за допомогою платформи Zoom. Викладачі кафедри психології організували змістовні презентації широкого спектру вибіркових дисциплін, зокрема профільних навчальних курсів, серед яких:

- практикум із загальної психології;

- психологічна експертиза в різних галузях психології;

- психологічне забезпечення діяльності поліції,

- основи психофізіологічних досліджень з використанням поліграфу,

- основи психогігієни,

- психолінгвістика,

- психологічна служба в державних та освітніх установах;

- психологія здоров'я.

Студенти-писхологи також мали можливість обрати цікаві дисципліни, які забезпечують набуття загальних компетентностей та навичок соціальної комунікації (softskill), серед яких релігієзнавство, психологія спілкування,філософсько-психологічні проблеми толерантності та агресії, психотехнології медіації, психологія Public relations та інші.
Це був інтерактивний захід: майбутні психологи могли задавати свої питання викладачам і зробити вибір, сформувавши блок вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік та індивідуальний план подальшого навчання. Ярмарок виявився дуже корисним і плідним, адже тільки в тісній співпраці викладач-студент можна досягти високих результатів у навчанні.

Нагадаємо, що раніше такий ярмарок відбувся для студентів соціологів та політологів факультету психології, політології та соціології.