АКТУАЛЬНО

 

17 вересня 2021 року кафедра загальної теорії права та держави Національного університету «Одеська юридична академія» організовує проведення міжнародної науково практичної конференції на тему: “Юриспруденція сьогодні: між апологією і креативністю. Пам’яті професора Ю.М. Оборотова ”.

За результатами конференції планується видання збірки тез.

 В межах міжнародної науково практичної конференції пропонуються до обговорення актуальні проблеми сучасної юриспруденції, її місце і роль в правовому розвитку України, праксеологічні аспекти сучасної юриспруденції.

Детальну інформації щодо проведення міжнародної науково-практичної конференції можна знайти в Інформаційному листку, що додається.