СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

1 курс

Іноземна мова (академічне писемне мовлення). Мова викладання англійська
Силабус

Іноземна мова (аудіювання і професійне мовлення). Мова викладання англійська
Силабус

Філософські основи наукових досліджень
Силабус

Методологія галузевої науки
Силабус

Пошук наукової інформації та презентація результатів наукового дослідження
Силабус

 

2 курс
Обов'язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова (аналіз наукового/професійного тексту)
Силабус

Історія філософії
Силабус

Філософська антропологія
Силабус

Сучасна педагогічна майстерність
Силабус

Дисципліни вільного вибору

Постнекласична філософія
Силабус

Логіка професійної комунікації
Силабус

Філософська комбінаторика з елементами оксюморонної діалектики
Силабус

Філософія історії
Силабус

 

3 курс
Обов'язкові навчальні дисципліни

Соціальна філософія
Силабус

Дисципліни вільного вибору

Компаративістське релігієзнавство
Силабус

Комунікативна етика
Силабус