СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

1 курс

Іноземна мова (академічне писемне мовлення). Мова викладання англійська
Силабус

Іноземна мова (академічне писемне мовлення). Мова викладання німецька
Силабус

Іноземна мова (академічне писемне мовлення). Мова викладання французька
Силабус

Іноземна мова (аудіювання і професійне мовлення). Мова викладання англійська
Силабус

Іноземна мова (аудіювання і професійне мовлення). Мова викладання німецька
Силабус

Іноземна мова (аудіювання і професійне мовлення). Мова викладання французька
Силабус

Методологія галузевої науки
Силабус

Пошук наукової інформації та презентація результатів наукових досліджень
Силабус

Філософські основи та організація наукових досліджень
Силабус

 

2 курс
Обов'язкові навчальні дисципліни для всіх блоків

Іноземна мова (аналіз наукового/професійного тексту). Мова викладання англійська
Силабус

Іноземна мова (аналіз наукового/професійного тексту). Мова викладання німецька
Силабус

Іноземна мова (аналіз наукового/професійного тексту). Мова викладання французька
Силабус

Сучасна педагогічна майстерність
Силабус

Кримінальна юстиція

Обов'язкові навчальні дисципліни

Актуальні питання сучасного кримінального провадження
Силабус

Кримінальна політика
Силабус

Кримінологічні теорії, емпіричні дослідження та превентивні практики
Силабус

Теоретичні та методологічні основи криміналістики
Силабус

Дисципліни вільного вибору

Доказування у сучасному кримінальному провадженні
Силабус

Парадигми кримінального права
Силабус

Пенітенціарна теорія і практика та права людини
Силабус

Превентивна діяльність органів кримінальної юстиції
Силабус

Теорія та практика розслідування злочинів в умовах протидії
Силабус

Використання практики Європейського суду з прав людини при здійсненні кримінального провадження
Силабус

Публічне право

Обов'язкові навчальні дисципліни

Конституційно-правові проблеми виконавчої влади
Силабус

Правове регулювання інформаційної діяльності
Силабус

Питання адміністративного права
Силабус

Питання фінансового права
Силабус

Питання конституційного та муніципального права
Силабус

Сучасна концепція реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів
Силабус

Дисципліни вільного вибору

Децентралізація публічної влади
Силабус

Правове забезпечення митної та податкової політики в Україні
Силабус

Приватне право і підприємництво

Обов'язкові навчальні дисципліни

Актуальні аспекти господарського права
Силабус

Актуальні питання аграрно-земельних відносин в Україні
Силабус

Актуальні питання захисту прав інтелектуальної власності
Силабус

Реформування трудового та соціального законодавства в умовах євроінтеграції
Силабус

Сучасні питання цивілістики і методологія їх досліджень
Силабус

Європейські стандарти у сфері цивільного судочинства
Силабус

Дисципліни вільного вибору

Актуальні аспекти господарського процесуального права
Силабус

Актуальні питання науки цивільного процесуального права
Силабус

Право екологічної безпеки
Силабус

Цивільно-правове регулювання договорів в підприємницькій діяльності
Силабус

Цивільно-правовий захист права власності
Силабус

Юридичний механізм забезпечення соціальних прав людини і громадянина
Силабус

Фундаментальна юриспруденція

Обов'язкові навчальні дисципліни

Діалог правових культур
Силабус

Історія української юриспруденції
Силабус

Сучасні філософсько-правові доктрини
Силабус

Дисципліни вільного вибору

Доктрина прав людини
Силабус

Історія і перспективи української державності
Силабус

Правова глобалістика
Силабус

Сучасна держава
Силабус

Український конституціоналізм: історія та перспективи розвитку
Силабус

Витоки та джерела європейської правової традиції
Силабус

 

3 курс
Кримінальна юстиція

Обов'язкові навчальні дисципліни

Сучасні питання кримінально-правової охорони особистості
Силабус

Дисципліни вільного вибору

Актуальні питання кримінальної відповідальності
Силабус

Оперативно-розшукова діяльність: теорія, історія і сучасна практика
Силабус

Публічне право

Обов'язкові навчальні дисципліни

Правові основи діяльності Ради Європи
Силабус

Дисципліни вільного вибору

Публічна служба в Україні
Силабус

Сучасні форми правозахисту в публічній сфері
Силабус

Приватне право і підприємництво

Дисципліни вільного вибору

Актуальні питання екологічного законодавства і права
Силабус

Актуальні питання захисту корпоративних прав
Силабус

Розгляд судами цивільних, сімейних та трудових спорів
Силабус

Зарубіжне економічне та комерційне право
Силабус

Фундаментальна юриспруденція

Обов'язкові навчальні дисципліни

Теорія та практика верховенства права
Силабус

Дисципліни вільного вибору

Міждисциплінарні дослідження в юриспруденції
Силабус

Правова герменевтика
Силабус

Соцієтальна правова цілісність
Силабус

Сучасне право
Силабус