СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

 

На базі Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197, Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2021 р. № 1359, наказом Міністерства освіти і науки України «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2022 року № 89» від 07.04.2022 р. № 320 утворено спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук строком на 3 роки.

Період повноважень спеціалізованої вченої ради – 07.04.2022-07.04.2025 рр.

Спеціалізована вчена рада Д 41.086.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Голова ради – д.ю.н., професор, академік Ківалов С. В.

Заступник голови – д.ю.н., професор Кормич Б. А.

Вчений секретар – д.ю.н., професор Біла-Тіунова Л. Р.

Зазначена вчена рада проводить захист дисертацій зі спеціальностей (профіль ради):

12.00.02 – конституційне право, муніципальне право;

12.00.07 – адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право;

12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Згідно зі встановленими вимогами, дисертації та інші документи, пов’язані з захистом дисертації, публікуються у офіційному репозитарії eNUOLAIR.