Міністерством освіти і науки України, відповідно до Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та проєктів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 971, оголошено конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та проєктів у межах Рамкової програми з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

Тематичні напрями для наукових робіт та науково-технічних проєктів:
передова наука;
безпечне, інноваційне та розумне суспільство (соціально-економічний, соціально-правовий та соціально-гуманітарний напрями);
демографічні зміни та добробут населення;
нові технології охорони навколишнього природного середовища, раціональне природокористування, біоекономіка;
енергетика та енергоефективність, освоєння альтернативних джерел енергії;
розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки та інші.

Дата завершення подання заявок – 20.12.2021 р.

 

Більш детальна інформація розміщена на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України у розділі «Горизонт 2020»:

- МОН оголошує старт конкурсу проєктів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги ЄС

- Конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та проектів

 

Додатки:

1. Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт і проєктів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020»

2. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1213 від 10 листопада 2021 р.«Про проведення конкурсного відбору»

3. Оголошення про проведення конкурсного відбору

4. Презентація від МОН України «Вебінар для майбутніх учасників конкурсного відбору робіт та проєктів у рамках зовнішнього інструменту допомоги ЄС»