Закони України:

Про наукову і науково-технічну діяльність

Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки

Про наукову і науково-технічну експертизу

Про вищу освіту

Про наукові парки

Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків

Про інноваційну діяльність

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій

Про авторське право і суміжні права

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі

Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій

 

Постанови Верховної Ради України:

Постанова Верховної Ради України №2676-VIII від 05.02.2019р. «Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених ‒ докторів наук»

Постанова Верховної Ради України №2675-VIII від 05.02.2019 р. «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим»

 

Укази Президента України:

Указ Президента України №779/2000 від 12.06.2000 р. «Про Положення про премію Президента України для молодих вчених»

Указ Президента України №906/2011 від 10.09.2011 р. «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери»

Указ Президента України №230/2016 від 31.05.2016 р. «Питання Державної премії України в галузі науки і техніки»

 

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України №942 від 07.09.2011 р. «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року»

Постанова Кабінету Міністрів України №13 від 11.01.2018 р. «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Постанова Кабінету Міністрів України №980 від 18.10.2017 р. «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017-2021 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України № 776-р від 17.10.2018 р. «Про затвердження плану заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери»

Постанова Кабінету Міністрів України №1187 від 30.12.2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України №656 від 19.08.2015 р. «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту»

Постанова Кабінету Міністрів України №1756 від 27.12.2001 р. «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір»

Постанова Кабінету Міністрів України №560 від 16.08.1994 р. «Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених»

Постанова Кабінету Міністрів України №582 від 23.08.1994 р. «Про стипендії Президента України для молодих вчених»

Постанова Кабінету Міністрів України №1017 від 21.11.2018 р. «Про державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України ‒ Героїв Небесної Сотні»

Постанова Кабінету Міністрів України №1331 від 28.12.2020 р. «Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України №1333 від 21.11.2007 р. «Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України»

Постанова Кабінету Міністрів України №701 від 01.08.2012 р. «Про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій»

Постанова Кабінету Міністрів України №776 від 21.08.2019 р. «Про затвердження Порядку надання грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету»

Постанова Кабінету Міністрів України №494 від 14.04.2004 р. «Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи»

Постанова Кабінету Міністрів України №411 від 13.04.2011 р. «Питання навчання студентів та стажування (наукового стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном»

Розпорядження Кабінету Міністрів України №213-р від 04.03.2015 р. «Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 році»

 

Нормативні документи Міністерства освіти і науки України:

Наказ Міністерства освіти і науки України №423 від 01.06.2006 р. «Щодо затвердження Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету»

Наказ Міністерства освіти і науки України №1287 від 14.12.2015 р. «Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними»

Наказ Міністерства освіти і науки України №1466 від 28.12.2018 р. «Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки України на 2019-2021 роки»

Наказ Міністерства освіти і науки України №758 від 14.07.2015 р. «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1504 від 04.12.2020 р. «Деякі питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників»

Наказ Міністерства освіти і науки України №422 від 01.06.2006 р. «Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1410 від 13.12.2012 р. «Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади» 

Наказ Міністерства освіти і науки України №605 від 18.04.2017 р. «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей»

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1220 від 05.10.2020 р. «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році»

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1059 від 05.08.2019 р. «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році»

Наказ Міністерства освіти і науки України №827 від 31.07.2018 р. «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році»

Лист Міністерства освіти і науки України №9/267-21 від 09.03.2021 р. «Щодо публікації наукових статей»

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-66 від 12.02.2021 р. «Щодо призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-328 від 20.01.2021 р. «Про діяльність спеціалізованих вчених рад»

Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-8399 від 24.11.2020 р. «Щодо включення наукових видань до бібліографічних баз даних»

Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-515 від 07.09.2020 р. «Щодо студентських олімпіад, конкурсів та турнірів»

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-8681 від 15.08.2018 р. «Щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах»

Лист Міністерства освіти і науки України №6.4-430 від 06.04.2018 р. «Про формування Переліку наукових фахових видань України»

Наказ Міністерства освіти і науки України №247 від 23.02.2021 р. "Про скасування ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2019/2020 навчального року"

Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-318 від 11.06.2020 р. "Про планування дисертацій"

Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-606 від 26.09.2019 р. "Щодо розміщення повідомлень про прийняття дисертацій до захисту"

Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-726 від 25.11.2019 р. "Про спрощення процедури подання до МОН документів здобувачів наукових ступенів"

Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-163 від 19.03.2018 р. "Про відповідальність керівників та вчених (науково-технічних) рад закладів вищої освіти (наукових установ) за прийняті ними рішення про присвоєння вчених звань"

Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-553 від 14.09.2018 р. "Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів"

 

Інші нормативні документи:

Постанова загальних зборів Національної академії наук України № 2 від 15.04.2009 р. «Про Етичний кодекс ученого України»

Модельний закон про наукову та науково-технічну діяльність

Державний стандарт України 3008:2015 від 22.06.2015 р. «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення»

Державний стандарт України 3582:2013 від 22.08.2013 р. «Бібліографічний опис скорочень слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила»

Державний стандарт України 8302:2015 від 22.06.2015 р. «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»

Державний стандарт України 7.1-2006 від 01.07.2007 р. «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»