Адреса: м. Одеса, вул. Академічна, буд. 2, каб. 1009

Контактний телефон: +38 (048) 719-64-32.

Електронна адреса: ndch@onua.edu.ua

Офіційна сторінка: https://www.facebook.com/ndch1009/


АНДРОНОВ
Ігор Володимирович
начальник науково-дослідної частини
доктор юридичних наук

Належний рівень науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» забезпечується через діяльність науково-дослідної частини, яка безпосередньо підпорядкована проректору з наукової роботи.

Метою діяльності науково-дослідної частини є одержання і використання нових наукових знань для забезпечення якісної підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, фахівців у відповідних галузях права та економіки; розв'язання комплексних завдань у сфері наукового розвитку; впровадження та використання в Україні наукових і науково-практичних результатів.

Означена мета конкретизується у завданнях, які стоять перед підрозділом. Так, науково-дослідна частина сприяє формуванню і зміцненню наукових шкіл, створенню стабільних високоефективних дослідницьких колективів, забезпечує розвиток пріоритетних фундаментальних і прикладних досліджень, а також здійснює правове та організаційне забезпечення наукової діяльності.

Крім того, підрозділ займається плануванням та організацією наукових заходів (конференцій, круглих столів, наукових семінарів тощо), що відбуваються на базі або за участю НУ ОЮА, забезпеченням видавничої діяльності та рекламуванням досягнень вчених НУ ОЮА через засоби масової інформації, монографії і наукові праці, виставки, ярмарки, аукціони тощо.

Науково-дослідна частина Національного університету «Одеська юридична академія» створена на початку 2003 року та входить до складу університету на правах структурного підрозділу, користується правами і виконує обов'язки, що пов’язані з її діяльністю.

У 2017 році в НУ ОЮА за кошти державного бюджету розроблялося загалом шість фундаментальних наукових проектів. З 2018 року за кошти державного бюджету на підставі наказів МОН України від 24 січня 2018 р. № 64 і від 25 січня 2018 р. № 65 виконується фундаментальне наукове дослідження на тему «Євроінтеграційна кримінально-правова політика України» (державний реєстраційний номер: 0118U003677), науковий керівник проф., д-р юрид. наук Туляков Вячеслав Олексійович.

У сучасних умовах важливим чинником реформування правової системи України є розвиток фундаментальних та прикладних наукових досліджень з проблем права. Зазначене разом з необхідністю ефективного використання наукового потенціалу НУОЮА зумовлює мету та значимість діяльності науково-дослідної частини.

Співробітники науково-дослідної частини

Рульов
Юрій Михайлович
науковий співробітник
Батан
Юрій Дмитрович
молодший науковий співробітник

 

НДЧ проводить активну співпрацю з Верховною Радою України, Конституційним Судом України, Верховним Судом, вищими спеціалізованими судами України, Генеральною прокуратурою України, Міністерством внутрішніх справ України, іншими центральними та місцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування, Південним регіональним центром Національної академії правових наук України, юридичними та фізичними особами. Щороку надається понад 250 наукових висновків і рекомендацій щодо надання їм допомоги стосовно доктринального тлумачення окремих положень відповідних законів та порядку їх застосування на практиці, розробки законопроектів чи проектів нормативних актів локального регулювання на запити як окремих фізичних осіб, так і на запити підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

Організацію наукової діяльності забезпечують:

Рульов Юрій Михайлович, науковий співробітник;

Дубінін Юрій Сергійович, науковий співробітник;

Батан Юрій Дмитрович, молодший науковий співробітник.

Виконанням фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, займаються 13 наукових працівників.