Наукова
та навчально-методична робота

 

Навчальна література з наукового напряму досліджень і дисциплін кафедри представлена більш ніж двадцятьма підручниками, посібниками та методичними розробками. Особливо слід відзначити такі навчальні посібники як:

«Трудове право України. Практикум» (3-тє видання, Чанишева Г.І., Додіна Т.М., Щукін О.С., 2011р.),

«Державна соціальна допомога за законодавством України» (В.С. Тарасенко, 2012р.),

«Трудове право України» (навч.-метод. посібник Г.І. Чанишева, Є.В. Краснов, І.В. Лагутіна, 2013р.),

«Державна соціальна допомога» (В.С. Тарасенко, 2015р.),

«Захист прав у сфері соціального забезпечення» (Краснов Є.В., Чанишев Р.І., Пожарова О.В., Медвідь А.О., Наньєва М.І., 2015р.),

«Пенсійне право» (І.М. Сирота, Л.І. Харитонова, В.С. Тарасенко, 2017р.),

«Медичне право» (Щукін О.С., Трюхан О.А., Гудзь А.О., Пожарова О.В., Наньєва М.І., 2017р.),

«Охорона сім’ї та дитинства» (В.С. Тарасенко, 2018р.),

«Теоретичні та практичні проблеми міжнародного трудового права» (І.В. Лагутіна, 2018р.),

«Трудове право та право соціального забезпечення» (Г.І. Чанишева, О.В. Корнілова, 2018р.),

«Соціальний захист окремих категорій осіб» (С.М. Волошина, О.С. Кайтанський, К.В. Бориченко, О.В. Корнілова, 2018р.),

«Недержавне соціальне забезпечення» (А.О. Гудзь, О.В. Корнілова, 2018р.),

«Розгляд судами цивільних, сімейних та трудових спорів» (В.С. Тарасенко, 2020р.),

«Охорона праці» (О.В. Пожарова, 2021р.).

За результатами наукових досліджень науковцями кафедри опубліковано ряд монографій:

«Право на інформацію за трудовим законодавством України» (Г.І. Чанишева, Р.І. Чанишев, 2012р.),

«Право на колективні переговори і укладення колективних договорів: міжнародні стандарти та законодавство України» (Г.І. Чанишева, Д.В. Приміч, 2014р.),

«Особисті немайнові права працівників як суб’єктивні трудові права» (І.В. Лагутіна за заг. ред. Г.І. Чанишевої, 2015р.),

«Право працівників на участь в управлінні організацією: поняття та форми реалізації» (О.А. Трюхан, за заг. ред. Г.І. Чанишевої, 2015р.),

«Охорона материнства за трудовим законодавством України» (Г.І. Чанишева, О.В. Пожарова, 2015р.),

«Деякі питання матеріальної відповідальності керівників юридичних осіб» (О.С. Щукін, за заг. ред. Г.І. Чанишевої, 2015р.),

«Правове регулювання індивідуальних трудових відносин» (Г.І. Чанишева, І.А. Римар, 2016р.),

«Соціальний захист бездомних осіб і безпритульних дітей» (А.О. Медвідь (А.О. Гудзь), 2016р.),

«Право людини на недержавне соціальне забезпечення за законодавством України» (колективна монографія Г.І. Чанишева, І.В. Лагутіна, А.О. Медвідь (А.О. Гудзь), 2018р.),

«Юридичний механізм забезпечення права на соціальний захист: проблеми теорії та практики» (К.В. Бориченко, 2019р.).

Науковці кафедри активно приймають участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях:

«Право на свободу об’єднання працівників та роботодавців за законодавством України» О.А. Трюхан, Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку права та законодавства», 2015р.),

«Колективні трудові права працівників у системі трудових прав» (Г.І. Чанишева, Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє», 2017р.),

«Decent work is safe work» (І.В. Лагутіна, VІ Всеукраїнська науково-практична конференція: Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення, 2017р.),

«Види соціального захисту населення» (В.С. Тарасенко, VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення», 2017р.),

«Overcoming undeclared work as one of the fields of work of the state service of Ukraine on labour» (І.В. Лагутіна, VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна університетська правова освіта і наук», 2018р.),

«Громадські роботи як форма соціальної підтримки безробітних» (О.А. Трюхан, ІХ Міжнародна конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Правове забезпечення соціальної сфери», 2018р.),

«Право на пенсійне забезпечення окремих категорій осіб» (В.С. Тарасенко, Х Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Правове забезпечення соціальної сфери», 2019р.),

«Правове регулювання надання медичної допомоги українцям за кордоном» (О.В. Корнілова, Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення, 2019 р.),

«Проблемні питання охорони лікарської таємниці» (О.С. Щукін, науково-практична заочна конференція «Правова система України в умовах новітніх викликів міжнародного порядку», 2020р.),

«Проблемні питання призначення допомоги по безробіттю на період карантину» (О.С. Щукін, «Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового розвитку в Україні», VIII Всеукраїнська науково-практична конференція, 2020р.),

«Місце громадського контролю у механізмі охорони права на соціальний захист» (К.В. Бориченко, Міжнародна науково-практична конференція «Українська правнича наука та її вплив на сучасні реформи», 2020р.),

«International standarts on non-state social security» (А.О. Гудзь, ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Правове забезпечення соціальної сфери», 2020р.),

«Трудовий договір з дистанційним працівником: сучасний стан законодавства» (М.І. Наньєва, Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення», 2020 р.).