Наукова
та навчально-методична робота

 

Навчальна література з наукового напряму досліджень і дисциплін кафедри представлена більш ніж двадцятьма підручниками, посібниками та методичними розробками. Особливо слід відзначити такі видання як «Інформаційна безпека: організаційно-правові основи» (Б.А. Кормич, 2008 р. з грифом МОН), «Інформаційне право» (Б.А. Кормич, 2011 р. з грифом МОН), «Сучасна система та структура митних органів України» (Є.В. Додін, О.П. Федотов, 2007), «Двусторонние соглашения Украины о торговом мореплавании» (під ред. С.В. Ківалова, 2009), «Право Європейського Союзу» (за співавторством Б.А. Кормич, Є.В. Додін, С.О. Кузнецов, Т.В. Аверочкіна), «Морське право» (С.О. Кузнецов, Т.В. Аверочкіна, 2010 р. з грифом МОН), «Інформаційне забезпечення морегосподарського комплексу» (С.О. Кузнецов, Д.А. Іванов, 2011 р. з грифом МОН), «Морське приватне право» (С.О. Кузнецов, Л.І. Пашковська, 2012 р. з грифом МОН), «Митне право» (Б.А. Кормич, О.П. Федотов, 2015), «Інформаційне право» (Б.А. Кормич, І.В. Міщенко, 2015), «Міжнародне митне право» (Б.А. Кормич, О.Є. Панфілова, О.Є. Панфілов, 2015), «Портове право» (Т.В. Аверочкіна, 2017).

За результатами наукових досліджень науковцями кафедри опубліковано ряд монографій: «Державно-правовий механізм митної політики України» (Б.А. Кормич, 2000), «Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України» (Б.А. Кормич, 2003), «Виникнення та становлення морської гегемонії Стародавніх Афін (історико-правове дослідження державності)» (С.О. Кузнецов, 2008), «Сборник научных трудов» (Є.В. Додін, 2006), «Профессиональная подготовка моряков. Имплементация международных стандартов в Украине» (Т.В. Аверочкіна, 2011), «Правове регулювання переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України» (Є.В. Додін, Н.О. Коваль, В.В. Прокопенко, 2015), «Фінансовий контроль у сфері державної митної справи» (Л.О. Батанова, 2015), «Концепція державної митної справи: виклики модернізації в Україні» (О.П. Федотов, 2016).

Викладачами кафедри були адаптовані до сучасної мови і перевидані пам’ятки правової науки ХІХ – початку ХХ століть: «Современное морское право. Часть 1 «Состояние мира» (Ф.Ф. Перельс, 1884 р.), «Морское право» (О.Ф. Федоров, 1913 р.),

На кафедрі засновано видання «Енциклопедії морського права» і видано дві її частини, присвячені Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Щомісяця на кафедрі проводяться Методологічні семінари, на яких розглядаються зміни в чинному законодавстві України та новинки наукової і навчальної літератури з митного, морського та інформаційного права.

Кафедрою забезпечено участь в реалізації правової допомоги морякам шляхом видання спеціального інформаційного щомісячного журналу «Компас моряка» (головний редактор Ю.В. Сергєєв), в якому розглядаються актуальні питання, пов’язані з працевлаштуванням, пенсійним, соціальним забезпеченням, вимогами до кваліфікації, порядком підготовки та перепідготовки моряків, нормативно-правова база щодо роботи моряків в інших країнах.

На базі кафедри діє редакція наукового юридичного журналу «Lex Portus». Голова Редакційної ради журналу – доктор юридичних наук, народний депутат України, академік НАПрНУ, президент Національного університету «Одеська юридична академія» С.В. Ківалов.

Значним науковим внеском є праці вчених кафедри, опубліковані в наукових збірниках і періодичних наукових виданнях, загальна чисельність яких становить близько восьмисот.